GMT+7
Trang chủ / Chuyên mục khác / Bài dự thi giải Búa liềm vàng

Thanh Hóa bố trí cán bộ chủ chốt không là người địa phương (Bài 1): Động lực của cán bộ và các phong trào thi đua

Đăng lúc: 09/10/2018 16:00 (GMT+7)

- Đẩy mạnh điều động, luân chuyển cán bộ, Thanh Hóa đã bố trí thường trực cấp ủy ở 421/635 xã, phường không là người địa phương. Hai huyện Ngọc Lặc, Đông Sơn và TP Sầm Sơn đã bố trí lãnh đạo chủ chốt không là người địa phương ở 100% xã, phường, thị trấn.

Trách nhiệm nêu gương gắn với việc làm cụ thể

Từng là Phó Bí thư Huyện đoàn, luân chuyển về xã Minh Sơn (Ngọc Lặc) giữ cương vị Bí thư Đảng ủy, Phạm Thị Thu nhận thấy nhiều đề xuất, kiến nghị của nhân dân chưa được tiếp thu, giải quyết kịp thời, các tiêu chí NTM đạt thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Ngoài sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, đảng viên; Thường trực Đảng ủy xã  duy trì giao ban với các khối, lĩnh vực phụ trách để nắm tình hình, hướng các hoạt động của hệ thống chính trị về thôn, bản, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tham mưu giải quyết vấn đề nảy sinh từ cơ sở. Xã Minh Sơn tập trung giải quyết ngay những vấn đề đặt ra ở địa phương như: Cải cách thủ tục hành chính; giải tỏa hoạt động bán hàng, họp chợ lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma túy; chấn chỉnh hoạt động tôn giáo trái pháp luật. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là thực hành “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi”, Minh Sơn đã huy động hiệu quả nguồn lực trong nhân dân đẩy nhanh tiến độ kiên cố hóa đường giao thông nông thôn, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng. Xã mới được  đầu tư xây dựng đập Bai Lai, chủ động cung cấp nước tưới, thâm canh hiệu quả 30 ha đất nông nghiệp; áp dụng, nhân rộng mô hình sản xuất mạ khay, cấy bằng máy; phát triển các trang trại, gia trại chăn nuôi; mở mang các loại hình dịch vụ hai bên đường Hồ Chí Minh. Lãnh đạo, điều hành sâu sát, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể đến mỗi cán bộ, đảng viên gắn với thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, các phong trào thi đua ở Minh Sơn đem lại hiệu quả  thiết thực. Lấy hiệu quả công việc, thực hiện nhiệm vụ được giao làm thước đo, là cơ sở quan trọng để đánh giá cán bộ, đảng viên đã tạo ra động lực trực tiếp của lý luận “cán bộ nào, phong trào đó”.

 Cán bộ huyện Ngọc Lặc và xã Cao Thịnh trao đổi  kỹ thuật trồng dứa xen thanh long cho người dân.JPG

Cán bộ huyện Ngọc Lặc và xã Cao Thịnh trao đổi kỹ thuật trồng dứa xen thanh long cho người dân.

Trên cơ sở đổi mới công tác đánh giá cán bộ, căn cứ quy hoạch và khảo sát hiện trạng đội ngũ cán bộ, nhiệm kỳ này huyện Ngọc Lặc đẩy mạnh điều động, luân chuyển cán bộ từ huyện xuống xã và giữa các xã, thị trấn trong huyện gắn với bố trí người đứng đầu không phải là người địa phương. Sâu sát, dân chủ, công khai trong điều động, luân chuyển cán bộ, nắm bắt những thế mạnh, điểm yếu của mỗi cán bộ để bố trí, sắp xếp hợp lý nhằm phát huy tố chất, năng lực, trình độ của cán bộ để bố trí hợp lý; huyện Ngọc Lặc đã bố trí các chức danh chủ chốt không phải là người địa phương ở 22 xã, thị trấn. Hiện 9 bí thư Đảng ủy, 14 chủ tịch, 4 phó bí thư thường trực và 1 phó chủ tịch UBND xã nỗ lực khẳng định năng lực, trình độ của mình qua hoạt động thực tiễn cùng các phong trào thi đua ở địa phương. Bà Ngọc Thị Bách - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Ngọc Lặc ghi nhận: Ở những địa phương có cán bộ điều động, luân chuyển, hiện nội bộ đoàn kết, nhân dân đồng thuận, thống nhất cao. Nổi bật là người đứng đầu đề cao trách nhiệm nêu gương trong công việc, sinh hoạt hằng ngày, khẳng định năng lực lãnh đạo, điều hành qua những sáng kiến, việc làm cụ thể, thực hành nói là làm nên dân tin, dân tín nhiệm. Bố trí người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã không là người địa phương tạo ra động cơ phấn đấu, động lực phát triển nên các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng NTM có chuyển biến tích cực. Thực tiễn còn là môi trường đào tạo, rèn luyện mỗi cá nhân trưởng thành, có nhiều đóng góp cụ thể trong nâng cao đời sống dân sinh, kinh tế ở địa phương.

Nằm sát thị trấn huyện lỵ Như Xuân, xã Yên Lễ có đội ngũ cán bộ, viên chức đã đạt chuẩn, người hoạt động không chuyên trách đông  nhưng đầu nhiệm kỳ này tỷ lệ hộ nghèo còn chiếm tới 30%. Hiệu quả lãnh đạo, điều hành đạt thấp, đời sống dân sinh, kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng kết quả đánh giá cán bộ, viên chức hàng năm phần lớn đều hoàn thành, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2016 cấp ủy, chính quyền xã Yên Lễ cụ thể hóa tiêu chí, thực hiện đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hằng tháng, gắn với cụ thể hóa nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở các tiêu chí ban hành, đăng ký  kế hoạch công tác, tự đánh giá của mỗi cá nhân; cập nhật, theo dõi công việc, giám sát của bộ phận liên quan; lãnh đạo cấp ủy, các tổ chức đoàn thể, chính quyền xã thực hiện chấm điểm thi đua trong tháng. Qua đó kịp thời nhắc nhở, đôn đốc, khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo, động viên mỗi cá nhân nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả, chất lượng công việc, các phong trào thi đua chuyển biến tích cực. Đây cũng là cơ sở để đánh giá cán bộ, viên chức, đảng viên trong năm; xét nâng lương trước thời hạn và bình xét các danh hiệu thi đua. Ông Đỗ Văn Chung - Bí thư Đảng ủy xã Yên Lễ nhận định: Đăng ký kế hoạch, đánh giá kết quả công tác hàng tháng giúp cho người lãnh đạo, điều hành cập nhật được tình hình thực hiện, kịp thời trao đổi, đôn đốc, uốn nắn mỗi cán bộ, viên chức, đảng viên thực hiện tốt công việc, nhiệm vụ đề ra. Hiện mỗi cá nhân duy trì nền nếp, chỉnh đốn tác phong công tác, chủ động thực hiện nhiệm vụ, công tác lãnh đạo, điều hành thông suốt, hiệu quả. Cán bộ từ xã đến thôn sâu sát cơ sở, gần dân, nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phát hiện, tham mưu xử lý những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn. Thành tích nổi bật là 11/12 thôn đã đạt chuẩn NTM,  xã Yên Lễ đạt chuẩn NTM trong năm 2017.

 Nhân dân huyện Ngọc Lặc nâng cấp đường giao thông nội thôn, nội đồng.JPG

Nhân dân huyện Ngọc Lặc nâng cấp đường giao thông nội thôn, nội đồng.

Nhất quán, đồng bộ trong tổ chức thực hiện

Huyện Đông Sơn sớm thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ chủ chốt cấp xã không là người địa phương nhưng còn ở diện hẹp. Quán triệt chỉ đạo của Tỉnh ủy Thanh Hóa, trong và sau đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, huyện đẩy mạnh điều động, luân chuyển, gắn với bố trí các chức danh lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã, thị trấn không là người địa phương. Vẫn có địa phương chưa sẵn sàng tiếp nhận người xã khác giữ cương vị chủ chốt ở quê mình. Đông Sơn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, thuyết phục và có giải pháp cứng rắn trong bố trí, sắp xếp cán bộ lãnh đạo quản lý. Đến thời điểm này huyện đã điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ chủ chốt không phải người địa phương ở 100% xã, thị trấn trên địa bàn. Hiện người địa phương khác đảm nhiệm ba chức danh chủ chốt ở xã Đông Anh và xã Đông Thịnh; 7 xã bố trí hai chức danh và 6 xã còn lại đã bố trí một chức danh chủ chốt không là người địa phương. UBND huyện Đông Sơn cũng đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác ở các phòng cơ quan chuyên môn UBND, luân chuyển 61 công chức, 15 viên chức ở các chức danh công chức tư pháp-hộ tịch, địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường, tài chính - kế toán, văn phòng - thống kê,  văn hóa - xã hội, LĐ-TB&XH, quân sự, công an giữa các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Bí thư Huyện ủy Đông Sơn, Nguyễn Quang Hải trao đổi: Để thực hiện tốt kế hoạch điều động, luân chuyển, bố trí lãnh đạo quản lý các xã, thị trấn không phải người địa phương trước hết lựa chọn được con người, làm tốt công tác tư tưởng, khảo sát nơi đi, điểm chuyển đến. Hơn nữa phải nắm chắc tình hình cơ sở, sở trường, sở đoản, thậm chí tính cách của từng cán bộ để bố trí sắp xếp phù hợp;  có nơi phải bố trí ba chức danh chủ chốt, đồng thời thực hiện điều động một số chức danh công chức xã, bảo đảm thuận lợi trong lãnh đạo, điều hành đến tổ chức thực hiện. Không chỉ sâu sát, quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện mà trước, trong, sau điều động, luân chuyển phải thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, kịp thời điều chỉnh, xử lý những vấn đề nảy sinh. Hiện điều động, luân chuyển cán bộ là việc làm thường xuyên, hoạt động bình thường của cấp ủy, chính quyền các cấp. Một số địa phương thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ gắn với giải quyết vấn đề tồn đọng, ổn định tình hình ở địa phương, khắc phục biểu hiện trì trệ, tạo động lực phấn đấu, cống hiến trong cán bộ nên ngày một có thêm nhiều việc làm thiết thực, chuyển biến tích cực ở cơ sở.

Sau điều động, luân chuyển cán bộ ở huyện Đông Sơn, phong trào xây dựng NTM chuyển biến tích cực. 100% cán bộ điều động, luân  chuyển đã tập trung lãnh đạo, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền kiện toàn ban chỉ đạo, ban quản lý xã, ban phát triển thôn; chỉ đạo 100% thôn xây dựng kế hoạch thực hiện 14 tiêu chí NTM; phối hợp với MTTQ, các đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân chung sức xây dựng NTM. Đến thời điểm này 12 xã ở huyện Đông Sơn đã đạt chuẩn NTM, 2 xã còn lại đang thẩm định, công nhận hoàn thành các  tiêu chí NTM. Điển hình như xã Đông Tiến huy động nhân dân và con em đi làm ăn xa đóng góp hơn 5 tỷ đồng, vận động nhân dân hiến đất làm mới hai nhà văn hóa thôn, 5,2 km đường giao thông nông thôn;  xã Đông Hoàng vận động nhân dân đóng góp 2,4 tỷ đồng, 100 công lao động, hiến 1.100 m2 đất, phá dỡ 150 m tường rào, 7 công trình phụ để làm mới 3,2 km giao thông, 1,7 km mương, nên đã đạt chuẩn NTM.

Đồng chí Mai Văn Hòa - Chủ tịch UBND xã Đông Hòa bộc bạch: Từ Đông Anh luân chuyển về Đông Hòa phải mất vài tháng để làm quen với môi trường công tác mới, nhất là nắm chắc từng xứ đồng, thân đất, cán bộ ở 10 thôn. Sâu sát cơ  sở, tăng cường tiếp xúc, đối thoại với cử tri, cấp ủy, chính quyền Đông Hòa khơi dậy nguồn lực trong nhân dân, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân tập trung chỉnh trang các công trình phục vụ sản xuất; sử dụng, khai thác hiệu quả quỹ đất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa,  đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM. Hiện Đông Hòa là một trong hai xã còn lại của huyện Đông Sơn đã tiệm cận tiêu chí NTM, được kiểm tra, công nhận xã NTM trong năm nay.

Viễn Phương

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1