GMT+7
Trang chủ / Chuyên mục khác / Bài dự thi giải Búa liềm vàng

Phó Bí thư Đảng ủy xã mang quân hàm xanh (Bài cuối): Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới

Đăng lúc: 08/07/2019 08:00 (GMT+7)

- Trong những năm qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Thanh Hóa góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn khu vực biên giới. Chủ trương đưa cán bộ sỹ quan biên phòng về làm Phó Bí thư tăng cường Đảng ủy xã biên giới được xem là giải pháp sáng tạo, thiết thực để phát huy vai trò của BĐBP. Báo VH&ĐS có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Văn Thú - Chính ủy BĐBP Thanh Hóa (ảnh dưới) xoay quanh nội dung trên.

 Đại tá Nguyễn Văn Thú - Chính ủy BĐBP Thanh Hóa.jpg

- PV: Xin đồng chí cho biết, ý nghĩa, mục đích của chủ trương đưa cán bộ sỹ quan biên phòng về làm Phó Bí thư tăng cường Đảng ủy xã biên giới? Tiêu chí lựa chọn cán bộ sỹ quan biên phòng để thực hiện chủ trương trên một cách hiệu quả?

- Đại tá Nguyễn Văn Thú: Thanh Hóa có đường biên giới dài 213,6 km gồm 5 huyện với 16 xã, điều kiện kinh tế của đồng bào còn khó khăn, đi lại cách trở, phong tục tập quán còn lạc hậu, trình độ nhận thức còn nhiều hạn chế; nạn chặt phá rừng đầu nguồn, đốt nương làm rẫy, vượt biên mua bán ma túy, vũ khí hoặc lao động trái phép thường xuyên xảy ra; một số đối tượng, tổ chức phản động vẫn luôn tìm cách thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình, gây mất ổn định an ninh chính trị, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để tuyên truyền kích động di cư tự do, truyền đạo trái phép, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc...

Thực hiện chủ trương, kế hoạch của Bộ Tư lệnh BĐBP, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa đã ra nghị quyết chuyên đề, xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng BĐBP tỉnh; lựa chọn, bồi dưỡng những đồng chí cán bộ, có phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực, và có uy tín đối với nhân dân để tăng cường cho các xã biên giới với nhiệm vụ tham mưu, đề xuất giúp địa phương xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Đồng thời, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Huyện ủy 5 huyện biên giới xây dựng kế hoạch, lựa chọn 16 cán bộ gồm 7 sỹ quan và 9 quân nhân chuyên nghiệp, cấp hàm từ Đại úy đến Thượng tá, có đủ năng lực, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ về công tác đảng, công tác chính trị, có thâm niên công tác ở những vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Sau đó tổ chức tập huấn, động viên, giao nhiệm vụ và làm các thủ tục đưa cán bộ Biên phòng về làm Phó Bí thư Đảng ủy các xã biên giới. Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP đã chỉ đạo, hướng dẫn Huyện ủy 5 huyện biên giới và 11 đồn biên phòng tuyến núi gặp gỡ, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí cán bộ tăng cường.

Mục đích đưa cán bộ biên phòng về tăng cường làm Phó Bí thư Đảng ủy xã biên giới, trước tiên chúng tôi xác định để bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, trước hết phải xây dựng cho được thế trận biên phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố QP-AN, xóa đói giảm nghèo trên tất cả địa bàn biên giới.

- PV: Xin đồng chí cho biết hiệu quả của việc đưa cán bộ sỹ quan biên phòng về làm Phó Bí thư tăng cường Đảng ủy xã biên giới?

- Đại tá Nguyễn Văn Thú: Từ khi có cán bộ BĐBP tăng cường cho các xã biên giới, đến nay có thể khẳng định đã tạo được sự chuyển biến tích cực cả về chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, có nền nếp, khoa học, đi vào chiều sâu, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đội ngũ cán bộ tăng cường xã đã cùng với Ban thường vụ, Đảng ủy các xã tập trung khảo sát đánh giá chất lượng hoạt động của các chi bộ, đảng bộ cơ sở, từ đó làm tốt công tác tham mưu kiện toàn cấp ủy, chỉ đạo duy trì nền nếp và từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị 10/CT-TW của Ban Chấp hành Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên và xây dựng tổ chức đảng được chú trọng. Đến nay, 16 xã biên giới đã bồi dưỡng kết nạp được 1.176 đảng viên mới, thành lập mới 01 đảng bộ, trong đó có 199 đảng viên là người dân tộc Mông, 10 đảng viên là người Khơ Mú, 6 đảng viên là người Dao. Quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định; thành lập 87 chi bộ cơ sở, nâng tổng số lên 230 tổ chức cơ sở đảng; phát hiện bồi dưỡng gửi đi học cảm tình đảng trên 1.200 lượt quần chúng ưu tú để tạo nguồn phát triển đảng viên mới.

Khẳng định rằng, trong những năm qua, cán bộ BĐBP tăng cường xã đã cùng cấp ủy Đảng, chính quyền các xã biên giới xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch về công tác QP-AN trên địa bàn biên giới; chủ động nắm chắc tình hình nhân dân, hoạt động của các loại đối tượng đặc biệt là trong vùng đồng bào dân tộc Mông, không để kẻ địch móc nối, lôi kéo. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đứng chân trên địa bàn tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân tham gia tôn tạo tăng dày hệ thống mốc quốc gia, đảm bảo giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và trật tự an toàn xã hội trong khu vực biên phòng; đã củng cố, xây dựng hàng trăm tổ tự quản, các tiểu đội, trung đội dân quân tự vệ, ban công an các xã; phong trào bảo vệ an ninh thôn, bản, phong trào quần chúng tự quản đường biên, cột mốc và trật tự an toàn xã hội; tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xóa đói giảm nghèo bền vững, tích cực tham gia phong trào tự quản đường biên cột mốc và trật tự xã hội, xây dựng thôn, bản văn hóa, xây dựng nông thôn mới góp phần ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vượt biên, di dịch cư tự do, buôn bán ma túy, vũ khí, chất nổ chất cháy, phòng chống cháy rừng, truyền đạo trái phép, tố giác và bài trừ các tệ nạn xã hội; giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp, mâu thuẫn, bức xúc trong nội bộ và trong quần chúng nhân dân; xây dựng đoàn kết trong cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương và quan hệ đoàn kết hữu nghị với nước bạn Lào; đấu tranh có hiệu quả với các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, kích động của bọn phản động và các phần tử xấu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh, biên giới quốc gia.

- PV: Bên cạnh những điều kiện thuận lợi, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ cán bộ sỹ quan biên phòng còn gặp những khó khăn, hạn chế nào, thưa đồng chí?

- Đại tá Nguyễn Văn Thú: Trong quá trình triển khai thực hiện chủ trương, BĐBP tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP; Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành của tỉnh mà trực tiếp là Huyện ủy, UBND 5 huyện biên giới. Tuy nhiên, đối với cán bộ, sĩ quan biên phòng khi nhận nhiệm vụ mới gặp không ít những khó khăn như: Đối với địa bàn tuyến biên giới phía Tây của tỉnh do đường biên giới dài, địa hình phức tạp, thời tiết khắc nghiệt, có bản cách trung tâm xã 70 km. Đặc biệt là các bản dân tộc Mông, đây là những bản vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, giao thông đi lại cách trở, phong tục tập quán lạc hậu, trình độ nhận thức của nhân dân còn nhiều hạn chế. Trong những năm qua đồng bào dân tộc Mông ở khu vực biên giới tỉnh Thanh Hóa cơ bản ổn định, song cũng tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp, số người Mông từ các tỉnh Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên di cư vào với số lượng người đông đã mang theo hàng loạt những vấn đề xã hội phức tạp nảy sinh như: chặt phá rừng đầu nguồn, đốt nương làm rẫy, vượt biên sang Lào mua bán ma túy, vũ khí, vượt biên sang Trung Quốc lao động trái phép... Do tập tục đồng bào dân tộc Mông thường sống khép ít bộc lộ, cởi mở, khó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào do đó có ảnh hưởng rất lớn đến công tác tuyên truyền, vận động; Cán bộ làm công tác tuyên truyền vận động am hiểu về phong tục, tập quán, tiếng nói của đồng bào dân tộc Mông còn hạn chế.  Đây là một trong những cản trở lớn nhất khi các đồng chí tiếp cận với công việc; hơn nữa thời gian gắn bó tại địa phương phải thường xuyên, công việc đi lại nhiều, nhưng kinh phí của các đồng chí cũng chỉ sử dụng từ đồng lương của chính mình; sự hỗ trợ của các cấp, các ngành địa phương còn rất hạn chế, do vậy cũng ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả công tác.

- PV: Xin đồng chí cho biết, trong thời gian tới Biên phòng Thanh Hóa có những giải pháp, cách làm nhằm lan tỏa sự tác động mạnh mẽ, tích cực của việc tăng cường cán bộ sỹ quan biên phòng về làm Phó Bí thư Đảng ủy các xã biên giới đối với sự phát triển KT-XH, đảm bảo AN-QP của tỉnh Thanh Hóa nói chung, vùng biên giới đất liền nói riêng?

- Đại tá Nguyễn Văn Thú: Trong thời gian tới nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới là rất toàn diện và nặng nề. Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hoà bình”, “bạo loạn lật đổ”, trong đó việc lôi kéo, kích động đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, dân tộc Mông nói riêng tiếp tục diễn biến phức tạp, đặt ra yêu cầu phải tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, đáp ứng với tình hình thực tiễn. Đội ngũ cán bộ BĐBP tăng cường giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã phải tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp; vận dụng những mô hình hay, cách làm mới; kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn; phát huy tính năng động, tiếp tục tạo nên những đột phá mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu đắc lực cho địa phương triển khai đồng bộ các chỉ tiêu, mục tiêu của địa phương, phải thống nhất về nhận thức và hành động, tập trung vào một số nhiệm vụ giải pháp cụ thể đó là:

- Thường xuyên giữ vững mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cấp, các ngành để phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng và phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, củng cố QP-AN, tham gia quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới trong tình hình mới.

- Thường xuyên quan tâm xây dựng, bồi dưỡng lực lượng cốt cán, tranh thủ được sự ủng hộ của già làng, trưởng bản, trưởng thôn, người có uy tín; kết hợp công tác tuyên truyền, vận động với xây dựng và phát triển KT-VH-XH, nâng cao dân trí, nâng cao dần đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; gắn xây dựng địa bàn an toàn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; đồng thời phải chủ động thực hiện tốt các chương trình phối hợp với các ngành, các cấp, các lực lượng trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân.

- Tiếp tục thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Chủ động, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh toàn diện, trước hết là vững mạnh về chính trị, tổ chức; tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận biên phòng toàn dân vững chắc ở khu vực biên giới.

- Đảng ủy BĐBP tỉnh phối hợp với Ban Thường vụ Huyện ủy 5 huyện biên giới, thường xuyên kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện chức năng nhiệm vụ của cán bộ tăng cường xã để có hướng bồi dưỡng sắp xếp, bố trí sử dụng cho phù hợp nhằm phát huy tốt vai trò của đội ngũ cán bộ tăng cường xã.

- PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Ngọc Huấn

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1