GMT+7
Trang chủ / Chuyên mục khác / Bài dự thi giải Búa liềm vàng

Giảm nghèo ở vùng đất khó (Bài 1): Phát huy vai trò của hệ thống chính trị

Đăng lúc: 26/09/2019 08:00 (GMT+7)

- Xóa đói giảm nghèo là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người nghèo, thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển giữa các vùng, địa bàn và giữa các dân tộc, nhóm dân cư. Trong những năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã và đang nỗ lực trong công tác giảm nghèo nhanh và bền vững với mong muốn phát triển KT-XH, diện mạo vùng dân tộc miền núi sẽ nhiều đổi thay.

Công tác giảm nghèo bền vững ở các huyện miền Tây xứ Thanh được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và sự nỗ lực của cán bộ, nhân dân các dân tộc trên địa bàn các huyện miền núi diện mạo nông thôn từng ngày khởi sắc.

Khi có nghị quyết “soi đường”

Trong những năm qua công tác giảm nghèo ở các huyện miền núi ở tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả rất đáng ghi nhận. Đời sống vật chất tinh thần được nâng lên rõ nét, diện mạo nông thôn được thay “áo mới”. Để đạt được kết quả trên, nhiều năm qua tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp mà chương trình, nghị quyết của Trung ương đã đề ra. Đặc biệt, ngày 4//11/2013, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết 09-NQ/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh, bền vững ở các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020”. Để đạt được mục tiêu của Nghị quyết 09 tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII xác định giảm nghèo là một trong 5 chương trình KT-XH trọng tâm của nhiệm kỳ 2015 - 2020. Nghị quyết 09 ra đời như “luồng gió” mới, tạo nên lòng tin, sức mạnh tổng hợp để các huyện miền núi nỗ lực vượt khó, vươn lên tạo nên diện mạo mới trên vùng trời miền Tây xứ Thanh.

Để Nghị quyết 09 đi vào cuộc sống,  các cấp ủy, chính quyền các địa phương 11 huyện miền núi đã tập trung triển khai nghị quyết gắn với việc chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Trên cơ sở đó, cấp ủy Đảng, chính quyền các xã, thị trấn, khu phố, tổ dân cư, các thôn, bản xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với khả năng, điều kiện thực tiễn của mình. Bên cạnh đó, các huyện cũng tiến hành điều chỉnh quy hoạch, lựa chọn những nội dung, giải pháp mang tính đột phá, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, xác định lộ trình giảm nghèo thực hiện cho từng giai đoạn. Đáng chú ý như: Huyện Thạch Thành có giải pháp tập trung phát triển toàn diện 6 xã đặc biệt khó khăn, ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển chăn nuôi dưới tán rừng; huyện Ngọc Lặc đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đào tạo nghề, xuất khẩu lao động, tăng cường thu hút đầu tư, phát triển các dự án sản xuất công nghiệp, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, cây trồng; huyện Như Thanh chỉ đạo xây dựng các vùng thâm canh, chuyên sâu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa vào sản xuất nông - lâm nghiệp; huyện Quan Hóa tập trung phục tráng rừng luồng và phát triển chăn nuôi trâu bò...

 Đường làng, bản ở miền núi được bê tông hóa tạo nên diện mạo mới ở miền Tây xứ Thanh.jpg

Đường làng, bản ở miền núi được bê tông hóa tạo nên diện mạo mới ở miền Tây xứ Thanh.

Tại huyện Cẩm Thủy, để Nghị quyết 09 đi vào cuộc sống, huyện đã tập trung nâng cao nhận thức và tính chủ động của cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân trong công tác giảm nghèo. Trên cơ sở đó, hiện thực hóa bằng những việc làm cụ thể như: Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, thực hiện tốt các biện pháp thâm canh tăng vụ, hình thành các vùng sản xuất tập trung, chuyên canh; ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất để tăng năng suất, hiệu quả. Bên cạnh đó, huyện tiếp tục đẩy mạnh việc huy động vốn, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển KT-XH. Với sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, diện mạo nông thôn của Cẩm Thủy có nhiều đổi thay với 100% số xã  có đường ô tô đến trung tâm được nhựa hóa, bê tông hóa, 100% số thôn, bản, tổ dân phố có trục đường giao thông được cứng hóa; 100% số thôn, có điện; đời sống của người dân được nâng lên rõ nét. Nếu như năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 11.9% , thu nhập bình quân đầu người 21,73 triệu đồng thì năm 2018 tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 5,52, thu nhập bình quân đầu người đạt 32,8 triệu đồng/người/năm.

Cả tỉnh chung sức cùng miền Tây

Để Nghị quyết 09 đi vào cuộc sống, tạo nên chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển KT-XH ở các huyện miền núi, BCH Đảng bộ tỉnh đã phân công các huyện đồng bằng “chung lưng đấu cật” cùng đồng bào các dân tộc miền núi “đấu tranh” giành thắng lợi trên mặt trận giảm nghèo để tạo nên bức tranh nông thôn vùng cao có nhiều “gam màu” tươi sáng và trở thành “phên dậu” vững chắc của cả tỉnh. Nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình đối với công tác giảm nghèo ở các huyện miền núi trên địa bàn tỉnh, các huyện, thị, thành phố đã có những việc làm thiết thực, nhằm sẻ chia, gánh vác cùng với đồng bào các dân tộc miền núi trong “cuộc chiến” chống đói nghèo.

Tam Thanh là xã đặc biệt khó khăn của huyện Quan Sơn, mặc dù được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước nhưng những công trình phục vụ an sinh xã hội địa phương vẫn còn thiếu thốn. Thực hiện Nghị quyết 09, huyện Đông Sơn đã hỗ trợ 2 tỷ đồng để xã Tam Thanh xây dựng Trạm Y tế xã. Hiện nay công trình đã được đưa vào sử dụng với cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị đầy đủ đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trong xã.

Xã Đồng Lương (Lang Chánh) với xuất phát điểm thấp, tỷ lệ hộ nghèo đang ở mức cao, đời sống nhân dân gặp rất nhiều khó khăn, nguồn thu của địa phương vô cùng hạn chế, trong khi thực hiện chủ trương quy hoạch và mở rộng thị trấn Lang Chánh, Trạm Y tế xã Đồng Lương phải di dời. Để xây dựng được một trạm y tế mới đối với địa phương quả rất khó khăn. Trong thực hiện Nghị quyết 09, huyện Nông Cống đã hỗ trợ kinh phí hơn 1 tỷ để Đồng Lương xây dựng Trạm Y tế xã. Công trình này không chỉ đảm bảo an sinh xã hội mà còn góp phần củng cố hơn nữa sức mạnh đoàn kết, tinh thần “Tương thân tương ái” của  huyện Nông Cống với người dân xã Đồng Lương nói riêng và các huyện miền xuôi với đồng bào dân tộc miền núi nói chung.

Sau 6 năm thực hiện Nghị quyết 09 với tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau cùng phát triển, các huyện miền xuôi đã hỗ trợ trực tiếp bằng hiện vật cho 11 huyện miền núi xây dựng các cơ sở vật chất trường học, y tế, nhà bán trú cho học sinh, trang thiết bị dạy học, giúp đỡ con giống cho các hộ nghèo. Bên cạnh đó, các huyện miền xuôi cũng tạo quỹ đất để các huyện miền xuôi xây dựng các gian hàng giới thiệu sản phẩm của các địa phương, xúc tiến thương mại tại các khu trung tâm như: TP Thanh Hóa, TX Bỉm Sơn. Đặc biệt là việc tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật, giao lưu các tổ chức đoàn thể để trao đổi kinh nghiệm quản lý trên các lĩnh vực phát triển KT-XH.

Ông Lương Văn Tưởng - Trưởng ban Dân tộc tỉnh cho biết: Thực tế cho thấy sự giúp đỡ của các huyện miền xuôi bước đầu chưa tạo ra sự thay đổi rõ nét diện mạo nông thôn miền núi nhưng về lâu dài đó là “cú hích” quan trọng giúp người dân khu vực miền núi có thêm nội lực để vươn lên xóa nghèo nhanh và bền vững. Việc giúp đỡ của các huyện miền xuôi đối với các xã đặc biệt khó khăn xây dựng trạm y tế sẽ góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân, quan tâm xây dựng trường học, trang thiết bị dạy học sẽ nâng cao trình độ nguồn nhân lực phục vụ và chuyển giao khoa học kỹ thuật sẽ giúp người dân thay đổi tập quán sản xuất nâng cao năng suất, mang lại thu nhập cao cho người nông dân... Và quan trọng hơn cả là thắt chặt tình đoàn kết, huy động được cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để thực hiện thành công “công cuộc” giảm nghèo nhanh bền vững ở các huyện miền núi.

Xuân Cường

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1