GMT+7
Trang chủ / Xã hội

Phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Vĩnh Lộc đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070

Đăng lúc: 22/08/2019 16:00 (GMT+7)

- UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 3244 về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070.

Theo đó diện tích khu vực lập quy hoạch là 157,72 km2, thuộc địa giới hành chính toàn bộ huyện Vĩnh Lộc, bao gồm 16 đơn vị hành chính.

Với mục tiêu phát huy các tiềm năng, thế mạnh của huyện để phát triển KT-XH toàn diện, khai thác có hiệu quả mối quan hệ ngoại vùng, quan hệ trong nước, đưa Vĩnh Lộc trở thành huyện tiên tiến, có nền kinh tế phát triển với tỷ trọng dịch vụ du lịch; nông nghiệp sạch và nông nghiệp công nghệ cao; phát triển công - tiểu thủ công nghiệp vượt trội. Bảo tồn và phát huy các giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản Văn hóa Thế giới Thành Nhà Hồ; kết nối các điểm tham quan di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh để xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa - lịch sử đặc biệt của khu vực Bắc Trung bộ... Là cơ sở để triển khai lập các quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù, quy hoạch xây dựng nông thôn và quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật cấp vùng.

Trong tương lai, Vĩnh Lộc sẽ là trung tâm du lịch quốc gia, của tỉnh Thanh Hóa với sản phẩm du lịch văn hóa - lịch sử; là vùng phát triển kinh tế nhanh và bền vững gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản, trong đó thế mạnh là phát triển dịch vụ du lịch và nông nghiệp. Toàn huyện sẽ được phân chia thành 2 tiểu vùng (phía Đông và phía Tây sông Bưởi), và định hướng phát triển các tiểu vùng, cụ thể: Tiểu vùng I sẽ tập trung phát triển các chức năng của thị trấn huyện lỵ và bảo tồn phát huy Di sản Văn hóa Thế giới Thành Nhà Hồ, phát triển nông nghiệp công nghệ cao và tạo ra các sản phẩm gắn với phát triển du lịch. Tiểu vùng II sẽ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, dịch vụ thương mại và nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch và tạo ra sản phẩm gắn với phát triển du lịch.

Ngoài ra trong quy hoạch cũng có phân vùng hạn chế phát triển và vùng cấm phát triển, và cả các khu vực cần bảo tồn. Đặc biệt, đến năm 2030, thu hồi toàn bộ diện tích đất rừng của các hộ tại khu vực núi Đún, núi Kiện, núi Công thuộc xã Vĩnh Thành nhằm phục vụ phát triển du lịch và tạo không gian xanh cho khu vực thị trấn Vĩnh Lộc.

T.T

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1