GMT+7
Thông tin KT-XH

UBND huyện Thạch Thành Thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020

Đăng lúc: 08/01/2020 15:00 (GMT+7)

- Ngày 8/1/2020, UBND huyện Thạch Thành ra Thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020.

Căn cứ Công văn số 16485/UBND-THKH ngày 03/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo thuộc UBND huyện Thạch Thành; Căn cứ Phương án số 02/PA-UBND ngày 07/01/2020 của Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành về việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2020, ngày 08/01/2020, UBND huyện Thạch Thành ra Thông báo Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020 cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 348 người. Trong đó:

- Bậc mầm non: 274 người, cụ thể: Giáo viên mầm non: 267 người; Nhân viên hành chính kiêm kế toán: 07 người.

- Bậc tiểu học: 74 người, cụ thể: Giáo viên văn hóa tiểu học: 56 người; Nhân viên Thư viện – Thiết bị: 18 người.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

a. Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức; Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và khoản 1 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ dung một số quy định về việc tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

b. Yêu cầu về trình độ chuyên môn:

- Đối với vị trí giáo viên mầm non: Đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo dục mầm non theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non. Trong đó, về trình độ chuyên môn, yêu cầu tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non, cao đẳng sư phạm mầm non, đại học sư phạm mầm non.

- Đối với vị trí giáo viên tiểu học: Đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập. Trong đó, về trình độ chuyên môn, yêu cầu tốt nghiệp đại học sư phạm tiểu học.

- Đối với vị trí Nhân viên hành chính kiêm kế toán: Yêu cầu tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành tài chính, kế toán trở lên.

- Đối với vị trí Nhân viên Thư viện – Thiết bị: Yêu cầu tốt nghiệp trung cấp Thư viện- Thiết bị trở lên.

c. Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học:
- Về trình độ ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc.

- Về trình độ tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Việc duy đổi chứng chỉ ngoại ngữ và tin học theo tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp được thực hiện theo Công văn số 2847/SGDĐT-GDTX ngày 13/11/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa về việc hướng dẫn thực hiện quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

3. Nội dung xét tuyển viên chức:

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Nội dung phỏng vấn gồm kiến thức chung, kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp cần tuyển.

Về đối tượng và ưu tiên trong xét tuyển viên chức thực hiện theo mục 2.3, phần II; cách xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức thực hiện theo mục 3, phần II, Phương án số 02/PA-UBND ngày 7/1/2020 của Chủ tịch UBND huyện về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020.

4. Hồ sơ dự tuyển gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ;

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ (ngoại ngữ, tin học) và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời gian 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ trúng tuyển; bản sao giấy khai sinh, giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân công chứng.

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 6/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

- Các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác nhận hoặc chứng thực;

- Bản cam kết công tác 10 năm tại huyện Thạch Thành (nếu có)

- Đối với người dự tuyển là giáo viên hợp đồng mầm non đang hợp đồng theo Quyết định 60/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 5/1/2018 của Chính phủ, phải có bản hợp đồng lao động với Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành và Bản nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện hợp đồng lao động (theo mẫu gửi kèm)

- 03 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận; 02 ảnh 4x6

Mỗi thí sinh nộp 02 bộ, đựng trong túi hồ sơ, sắp xếp theo thứ tự trên.

Nếu người dự tuyển không có đầy đủ hồ sơ theo quy định, sẽ không được thu nhận.

Người dự tuyển không được bổ sung các giấy tờ liên quan sau khi kết thúc thời điểm thu hồ sơ dự tuyển.

5. Thời gian, địa điểm đăng ký dự tuyển:

- Thời gian nhận hồ sơ dự thi: Từ ngày 16/01/2020 đến hết ngày 16/02/2020 theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, trừ ngày nghỉ, lễ theo quy định.

- Địa điểm nộp hồ sơ và Phiếu đăng ký dự tuyển: Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính, UBND huyện Thạch Thành.

- Số điện thoại liên hệ: Ông Nguyễn Văn Dĩnh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thạch Thành, số điện thoại: 0986930803.

6. Lệ phí xét tuyển: Mức thu: 400.000đ/hồ sơ xét tuyển.

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục huyện Thạch Thành năm 2020. UBND huyện Thạch Thành thông báo để các cá nhân có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và có nguyện vọng đăng ký tham gia dự xét tuyển.

UBND huyện Thạch Thành

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1