GMT+7
Thông tin KT-XH

UBND huyện Thạch Thành thông báo tuyển dụng tuyển dụng viên chức

Đăng lúc: 10/12/2020 07:30 (GMT+7)

Căn cứ Công văn số 16752/UBND-THKH ngày 30/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc chấp thuận kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thành;

Căn cứ Phương án số 195/PA-UBND ngày 08/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành về việc tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thành.

Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành thông báo chỉ tiêu, đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn và thời gian, địa điểm thu nhận hồ sơ dự tuyển viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, cụ thể như sau:

Uỷ ban Nhân dân huyện Thạch Thành tuyển dụng viên chức tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng.

1. Số lượng cần tuyển dụng: 08 người

2. Vị trí tuyển dụng .

- Vị trí Kỹ thuật - Thẩm định (chức danh Kỹ sư, mã số V.05.02.07): 07 người.

- Vị trí Nghiệp vụ bồi dưỡng, hỗ trợ tái định cư (chức danh Kỹ sư, mã số V.05.02.07): 01 người.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

- Vị trí Kỹ thuật - Thẩm định: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh nghề nghiệp kỹ sư theo quy định tại Thông tư số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ. Trong đó, yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành hoặc chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, xây dựng cầu đường bộ, kỹ thuật công trình xây dựng, kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, kỹ thuật công trình thủy lợi, kỹ thuật cơ khí; đồng thời có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát hoặc quản lý dự án.

- Vị trí nghiệp vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh nghề nghiệp kỹ sư theo quy định tại Thông tư số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Trong đó, yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành hoặc chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, xây dựng cầu đường bộ, khuyến nông và phát triển nông thôn (có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực địa chính - môi trường).

* Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học:

- Về trình độ ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc.

- Về trình độ tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 10/12/2020 đến hết ngày 10/01/2021 theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, trừ ngày nghỉ, lễ theo quy định.

- Địa điểm nộp hồ sơ và phiếu đăng ký dự tuyển tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính, UBND huyện Thạch Thành, địa chỉ: Thị trấn Kim Tân, huyện ThạchThành, tỉnh Thanh Hóa.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Bá Sơn0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1