GMT+7
Thông tin KT-XH

TTYT Lang Chánh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

Đăng lúc: 04/12/2020 16:16 (GMT+7)

Căn cứ Công văn số 16242/UBND-THKH ngày 19/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức trạm y tế xã, phường, thị trấn thuộc trung tâm y tế cấp huyện;

Trung tâm Y tế huyện Lang Chánh tuyển dụng viên chức trạm y tế cấp xã thuộc Trung tâm Y tế huyện Lang Chánh năm 2020 như sau:

1. Số lượng cần tuyển dụng: 53 người

2. Vị trí việc làm cần tuyển dụng:

- Bác sĩ hạng III (V.08.01.03): 09 người

- Bác sĩ y học dự phòng hạng III (V.08.02.06): 02 người

- Y tế công cộng hạng III (V.08.04.10): 01 người

- Y sĩ hạng IV (V.08.03.07): 28 người

- Vị trí Điều dưỡng hạng III (V.08.05.12): 03 người

- Vị trí Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13): 06 người

- Vị trí Hộ sinh hạng IV (V.08.06.16): 04 người

3. Đối tượng tuyển dụng:

Nhân viên Y tế đang hợp đồng làm việc tại các trạm y tế xã, thị trấn  thuộc Trung tâm Y tế huyện Lang Chánh từ ngày 31 tháng 12 năm 2015 trở về trước, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Thời hạn nộp Phiếu đăng ký dự tuyển 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo.

Chi tiết tra cứu trong Phương án tuyển dụng số 433/PA-TTYT ngày 30 tháng 11  năm 2020 của Trung tâm Y tế huyện Lang Chánh đăng trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế (địa chỉ http://ytethanhhoa.gov.vn), trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ (địa chỉ http://snv.thanhhoa.gov.vn) hoặc liên hệ với Trung tâm Y tế huyện Lang Chánh; điện thoại: 02373 874 900, di động 0986 964 268.

GIÁM ĐỐC

Đỗ Thanh Thủy


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1