GMT+7
Thông tin KT-XH

TTYT Hà Trung thông báo tuyển dụng viên chức trạm Y tế cấp xã năm 2020

Đăng lúc: 04/12/2020 16:12 (GMT+7)

Được sự chấp thuận của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Trung tâm Y tế huyện Hà Trung tuyển dụng viên chức trạm y tế cấp xã thuộc Trung tâm Y tế huyện Hà Trung năm 2020 như sau:

1. Số lượng cần tuyển dụng: 109 người

2. Vị trí việc làm cần tuyển dụng:

- Bác sĩ hạng III (V.08.01.03): 18 người

- Bác sĩ y học dự phòng hạng III (V.08.02.06): 02 người

- Y tế công cộng hạng III (V.08.04.10):  02 người

- Y sĩ hạng IV (V.08.03.07): 59 người

- Điều dưỡng hạng III (V.08.05.12): 01 người

- Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13): 15 người

- Hộ sinh hạng IV (V.08.06.16): 12 người

3. Đối tượng tuyển dụng:

Tuyển dụng đối với nhân viên trạm y tế cấp xã đã ký hợp đồng lao động từ ngày 31 tháng 12 năm 2015 trở về trước có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc có năng lực, chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm.

Thời hạn nộp Phiếu đăng ký dự tuyển 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo.

Chi tiết tra cứu trong Phương án tuyển dụng viên chức trạm y tế cấp xã thuộc Trung tâm Y tế huyện Hà Trung số 345/PA-TTYT ngày 25/11/2020 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hà Trung đăng trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế (địa chỉ http://ytethanhhoa.gov.vn), trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ (địa chỉ http://snv.thanhhoa.gov.vn) hoặc liên hệ với Trung tâm Y tế huyện Hà Trung.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Chí Đoan


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1