GMT+7
Thông tin KT-XH

TTYT Bỉm Sơn tuyển dụng viên chức năm 2020

Đăng lúc: 28/11/2020 12:06 (GMT+7)

Trung tâm y tế Bỉm Sơn

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

Căn cứ Công văn số 16242/UBND-THKH ngày 19/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận kế hoạch tuyển dụng viên chức trạm y tế xã, phường, thị trấn thuộc Trung tâm y tế cấp huyện.

Nay Trung tâm Y tế Bỉm Sơn thông báo như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 39 viên chức

2. Vị trí việc làm cần tuyển:

- Bác sĩ hạng III (V.08.01.03): 08 người.

- Y sĩ hạng IV (V.08.03.07): 29 người

- Điều dưỡng hạng III (V.08.05.12): 2 người

- Điều dưỡng hạng IV (V08.05.13): 1 người

- Hộ sinh hạng IV (V.08.06.16): 2 người

3. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng kí dự tuyển:

- Đảm bảo theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính Phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Yêu cầu cụ thể của vị trí việc làm:

* Bác sĩ hạng III: Đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ hạng III theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ. Trong đó, yêu cầu về trình độ chuyên môn là tốt nghiệp bác sĩ trở lên (trừ bác sĩ y học dự phòng).

* Y sĩ: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh Y sĩ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ. Trong đó, yêu cầu về trình độ đào tạo là tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên.

* Điều dưỡng hạng III: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng III theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. Trong đó, yêu cầu về trình độ đào tạo là tốt nghiệp đại học chuyên ngành điều dưỡng.

* Điều dưỡng hạng IV: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng IV theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. Trong đó, đối với trường hợp có thời gian hợp đồng lao động tại TYT xã, phường, thị trấn từ ngày 31/12/2015 trở về trước, yêu cầu về trình độ đào tạo là tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành điều dưỡng; đối với trường hợp khác, yêu cầu về trình độ đào tạo là tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành điều dưỡng. Trường hợp tốt nghiệp chuyên ngành hộ sinh hoặc y sĩ thì phải có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành điều dưỡng theo quy định.

* Hộ sinh hạng IV: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh nghề nghiệp Hộ sinh hạng IV theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. Trong đó, đối với trường hợp có thời gian hợp đồng lao động tại TYT xã, phường, thị trấn từ ngày 31/12/2015 trở về trước, yêu cầu về trình độ đào tạo là tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành hộ sinh, sản nhi; đối với trường hợp khác, yêu cầu về trình độ đào tạo là tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành hộ sinh, sản phụ khoa, sản nhi.

4. Hình thức tuyển dụng:

- Thực hiện việc tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Quyết định số 1942/2017/QĐ- UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017; Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 2235/2017/QĐ-UBND ngày 28/6/2017; Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 1941/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 và Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

5. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng kí dự tuyển:

30 ngày, kể từ ngày đăng thông báo

6. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

- Phòng Hành chính tổng hợp, Trung tâm Y tế Bỉm Sơn, Thanh Hóa

- Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ qua phòng Hành chính tổng hợp, điện thoại: 02373.766.599 hoặc DĐ: 0913.858.698

GIÁM ĐỐC

Trịnh Xuân Hiệp


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1