GMT+7
Thông tin KT-XH

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2019

Đăng lúc: 12/07/2019 07:26 (GMT+7)

Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 với nội dung sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 người

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Nội dung tuyển dụng

- Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP 29/11/2018.

- Kiểm tra sát hạch về hiểu biết chung, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ tương ứng với vị trí cần tuyển dụng.

4. Điều kiện tuyển dụng

Người đăng ký dự tuyển phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 22, khoản 1 điều 24 Luật viên chức năm 2010; Điều 4, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ; Khoản 1 điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP;  Điều 4, Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa, Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/03/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/08/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được cụ thể thêm như sau:

4.1. Về trình độ chuyên môn đào tạo:

4.1.1. Khoa Điện: Số lượng cần tuyển 4 người.

- Vị trí việc làm: Giảng viên (Giảng dạy tích hợp chuyên ngành Điện)

- Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên nghành Quản lý giáo dục kỹ thuật và nghề nghiệp.

4.1.2. Khoa Điện tử - Điện lạnh: Số lượng cần tuyển 01 người.

- Vị trí việc làm:  Giảng viên (Giảng dạy tích hợp chuyên ngành Điện lạnh)

- Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt.

4.1.3. Khoa Cơ khí: Số lượng cần tuyển 02 người, trong đó:

* Tổ Hàn: 01 người.

- Vị trí việc làm: Giảng viên (Giảng dạy tích hợp chuyên ngành Hàn)

- Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ Hàn.

* Tổ Cắt gọt kim loại: 01 người.

- Vị trí việc làm:  Giảng viên (Giảng dạy tích hợp chuyên ngành Tiện và lắp ráp)

- Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Cơ khí chế tạo.

4.1.4. Khoa Công nghệ ô tô: Số lượng cần tuyển 02 người.

- Vị trí việc làm: Giảng viên (Giảng dạy tích hợp chuyên ngành công nghệ ô tô)

- Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Cơ khí động lực.

4.1.5. Khoa Công nghệ thông tin: Số lượng cần tuyển 01 người

- Vị trí việc làm: Giảng viên (Giảng dạy chuyên nghành Công nghệ thông tin)

- Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Khoa học máy tính.

4.1.6. Khoa Khoa học cơ bản: Số lượng cần tuyển 4 người, trong đó:

* Tổ Hoá: 01 người

- Vị trí việc làm: Giáo viên (Giảng dạy bộ môn Hóa)

- Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Hóa phân tích.

* Tổ Toán: 02 người

- Vị trí việc làm: Giáo viên (Giảng dạy bộ môn Toán)

- Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Toán.

* Tổ Giáo dục quốc phòng: 01 người

- Vị trí việc làm: Giảng viên (Giảng dạy bộ môn Giáo dục Quốc phòng)

- Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Sư phạm Thể dục - Giáo dục quốc phòng.

4.1.7. Phòng Tài vụ: Số lượng cần tuyển 01 người

- Vị trí việc làm: Kế toán

- Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Kế toán.

4.2. Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B hoặc trình độ A2 (bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) hoặc tương đương trở lên.

4.3. Tin học: Tin học trình độ B hoặc trình độ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo quy định của Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông) hoặc tương đương trở lên.

5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Hồ sơ đăng ký: Phiếu đăng ký dự tuyển, theo mẫu Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/12/2018 của Chính phủ.

6. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ

- Thời gian phát hành và nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Từ 09/7/2019 đến 09/8/2019 (trong giờ hành chính, ngày làm việc).

7. Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ (Bộ phận Tổ chức, Phòng Tổ chức Hành chính).

8. Thời gian kiểm tra sát hạch (dự kiến 15/8/2019).

9. Lệ phí tuyển dụng

500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/người dự tuyển (Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính).

Thông tin chi tiết liên hệ về bộ phận tổ chức, phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa, điện thoại 02373 960 314./.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Văn Hùng


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1