GMT+7
Thông tin KT-XH

Thông báo tuyển dụng giáo viên mầm non

Đăng lúc: 14/01/2020 15:52 (GMT+7)

THÔNG BÁO

Tuyển dụng giáo viên mầm non

UBND huyện Hà Trung thông báo nội dung tuyển dụng giáo viên mầm non như sau:

1. Số lượng cần tuyển dụng: 67 giáo viên mầm non.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

Theo quy định tại Điều 22 Luật viên chức và Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ, cụ thể như sau:

- Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

+ Từ đủ 18 tuổi trở lên;

+ Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

+ Có lý lịch rõ ràng;

+ Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

+ Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

+ Đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

+ Đáp ứng các điều kiện theo yêu cầu về vị trí việc làm: Đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/09/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non. Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non, cao đẳng sư phạm mầm non, đại học sư phạm mầm non. Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học có giá trị tương đương được quy đổi theo Văn bản số 2847/SGD&ĐT-GDTX, ngày 13/11/2018 của Sở Giáo dục & Đào tạo Thanh Hóa về việc hướng dẫn thực hiện việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học).

- Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Phương thức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển:

- Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu gửi kèm (được đăng tải trên cổng thông tin điện từ huyện Hà Trung) tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi qua đường bưu chính, kèm theo lệ phí 400.000đ (theo quy định tại Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính).

- Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển từ ngày 13/01/2020 đến hết ngày 18/02/2020, trong giờ hành chính của ngày làm việc.

- Người đăng ký dự tuyển phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về khai Phiếu đăng ký dự tuyển của mình; trường hợp khai không đúng hồ sơ, giả mạo văn bằng, chứng chỉ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và bị huỷ bỏ kết quả tuyển dụng.

- Địa điểm thu nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND& UBND huyện Hà Trung. Địa chỉ: đường Hòa Bình, tiểu khu 6, thị trấn Hà Trung, huyện Hà trung, tỉnh Thanh Hóa.

Số điện thoại: 02373.620.396

4. Cách thức tuyển dụng: thực hiện theo Phương án số 35/PA-UBND ngày 10/01/2020 của UBND huyện Hà Trung về việc tuyển dụng giáo viên mầm non (được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện Hà Trung: hatrung.thanhhoa.gov.vn

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký

Nguyễn Xuân Dũng


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1