GMT+7
Thông tin KT-XH

Thông báo trúng tuyển viên chức năm 2020

Đăng lúc: 16/06/2020 16:00 (GMT+7)

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH  THANH HÓA

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU THỂ DỤC THỂ THAO

Số: 245/TB-TTHLTĐTDTT

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 6 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v Công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchThanh Hóa

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứNghị định số161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND, ngày 12/4/2017 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý;Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về ban hành Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Thực hiện Công văn số 5382/UBND-THKH ngày 29/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020; Công văn số 1327/SVHTTDL-TCCB ngày 04/5/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng Phương án tuyển dụng viên chức năm 2020;

Căn cứ Báo cáo số 244/BC-HĐXT ngày 16/6/2020 của Chủ tịch hội đồng xét tuyển viên chức về kết quả xét tuyển viên chức củaTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa;

Trung tâmHuấn luyện và Thi đấu TDTT Thanh Hóa thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Thanh Hóa như sau:

I. KẾT QUẢ KIỂM TRA SẠT HẠCH KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

Kết quả kiểm tra sát hạch của 02 thí sinh tham gia dự tuyển vào vị trí việc làm huấn luyện viên (hạng III) môn Vật và huấn luyện viên (hạng III) môn Bắn súng (Có kết quả điểm xét tuyển kem theo).

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ TRÚNG TUYỂN

1. Thời gian: Ngày 16/6/2020 (trong thời gian giờ hành chính)

2. Địa điểm: Phòng Tổ chức hành chính, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Thanh Hóa (Số 24 Hoàng Văn Thụ, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa - Điện thoại: 02376689770)

3. Nội dung nộp hồ sơ trúng tuyển

a) Người trúng tuyển phải đến Phòng Tổ chức hành chính, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Thanh Hóa xuất trình (bản chính) các văn bằng, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng.

b) Người trúng tuyển phải nộp hồ sơgồm:

- Sơ yếu lý lịch viên chức có dán ảnh 4x6 (có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc đơn vị đang công tác còn giá trị trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);

- Bản sao giấy khai sinh (có công chứng);

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp có giá trị sử dụng theo quy định của pháp luật;

- Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng (không phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập). Trường hợp các văn bằng, chứng chỉ đào tạo nước ngoài cấp ngoài lãnh thổ Việt Nam thì phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) đã được kê khai trong phiếu đăng ký dự tuyển (do cơ quan thẩm quyền cấp).

Lưu ý: Riêng đối với người trúng tuyển đã có thời gian công tác phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, đang là hợp đồng tại vị trí việc làm được tuyển dụng theo văn bản chấp thuận số 5382/UBND-THKH ngày 29/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ngoài việc đối chiếu bổ sung các nội dung trên, cần bổ sung các loại giấy tờ sau:

- Hợp đồng lao động hàng năm (bản sao công chứng);

- Sổ bảo hiểm xã hội, để xem xét quá trình công tác và xếp lương (bản sao có công chứng);

- Bản tự nhận xét đánh giá về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng (nếu có);

- Bản nhận xétvà xác nhận vềlao động hợp đồng của cơ quan, đơn vị;

- 02 phòng bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận: 02 ảnh 4x6;

- Toàn bộ hồ sơ đựng trong túi đựng hồ sơ.

Nhận được Thông báo này, đề nghị các phòng thông báo cho toàn thể cán bộ viên chức, người lao động biết và thực hiện niêm yết công khai kết quả tại trụ sở làm việc của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Thanh Hóa.

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Thanh Hóa thông báo đến các thí sinh trúng tuyển vào vị trí việc làm và nộp 02 bộ hồ sơ tuyển dụng (bản chính) về phòng Tổ chức hành chính tổng hợp để báo cáo Sở Nội vụ Thanh Hóa theo quy định./.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Xuân Dương

 

DANH SÁCH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂNXÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 CỦA TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU THỂ DỤC THỂ THAO THANH HÓA

(Kèm theo Thông báo số: 245/TB-TTHLTĐTDTT ngày 16 tháng 6 năm 2020 của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Thanh Hóa)

 

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Hộ khẩu thường trú

Đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng viên chức

Trình độ

Chuyên môn

Chuyên ngành

đào tạo

Điểm phỏng vấn

(vòng 2)

Điểm ưu tiên

Tổng điểm

Vị trí tuyển dụng

Chức danh nghề nghiệp (Mã chức danh)

Bằng số

Bằng chữ

1

Nguyễn Minh Dương

08/12/1983

Nam

Thôn Nam Hạc, Xã Hoằng Phong, Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Huấn luyện viên (hạng III) môn Vật

 

Huấn luyện viên hạng III (V.10.01.03)

Đại học

Sư phạm Thể dục thể thao

83,6

5

88,6

Tám mươi tám phẩy sáu

2

 Nguyễn Thành Đạt

19/10/1984

Nam

Số nhà 51 Đào Duy Anh, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa

Huấn luyện viên (hạng III) môn Bắn súng

Huấn luyện viên hạng III (V.10.01.03)

Đại học

Giáo dục thể chất

82,3

0

82,3

Tám mươi hai phẩy ba

 


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1