GMT+7
Thông tin KT-XH

Thông báo niêm yết công khai về việc cấp GCNQSD đất

Đăng lúc: 19/03/2020 10:03 (GMT+7)

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất TP Thanh Hóa nhận được hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông, bà: Đỗ Xuân Chung - Đàm Thị Thảo tại thôn 5, xã Quảng Phú, TP Thanh Hóa.

Qua kiểm tra hồ sơ có liên quan cho thấy: Nguồn gốc sử dụng đất của ông, bà: Đỗ Xuân Chung - Đàm Thị Thảo là do nhận chuyển nhượng một phần thửa đất của ông Lê Văn Thanh năm 1997 theo giấy xin chuyển nhượng thêm một mét đất ở tại thôn 5, xã Quảng Phú, TP Thanh Hóa.

Căn cứ khoản 2, Điều 82 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đất đai, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất TP thông báo bằng văn bản này đến các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết và niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã Quảng Phú, TP Thanh Hóa. Trong thời gian niêm yết mọi tổ chức, cá nhân có ý kiến thắc mắc liên hệ với Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất TP để được giải quyết.

Sau 30 ngày, kể từ ngày thông báo hoặc đăng thông tin lần đầu tiên trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương mà không có ý kiến thắc mắc về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông, bà: Đỗ Xuân Chung - Đàm Thị Thảo tại thôn 5, xã Quảng Phú, TP Thanh Hóa. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất TP đề nghị UBND TP Thanh Hóa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông, bà: Đỗ Xuân Chung - Đàm Thị Thảo theo quy định của pháp luật./.

Thanh Hóa, ngày 12 tháng 02 năm 2020

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lưu Ngọc Nhuệ


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1