GMT+7
Thông tin KT-XH

Thông báo bán thanh lý tài sản

Đăng lúc: 15/06/2020 16:30 (GMT+7)

Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa thông báo về việc bán tài sản thanh lý:

I. Tài sản đấu giá:

1. Tên tài sản: Nissan Teana (5 chỗ) Biển kiểm soát số 36M-00009

Đơn vị: cái

Số lượng: 01

Năm sản xuất: 2010

Năm đưa vào sử dụng: 2010

Tình trang tài sản hiện tại: Đã qua sử dụng, năm 2015 đánh giá tài sản

2. Giá khởi điểm của tài sản đáu giá: 305.000.000 đồng

(Bằng chữ: Ba trăm linh năm triệu đồng)

3. Hình thức bán: Bán đấu giá công khai

4. Tiền đặt cọc (10%): 30.500.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn)

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là 500.000 đồng/1 hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng trên một bộ hồ sơ).

II. Đối tượng tham gia đấu giá:

1. Đối với cá nhân: Những người có đủ năng lực hành vi dân sự, không bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự (theo quy định từ điều 23 đến 25 của Bộ Luật dân sự).

2. Đối với tổ chức: Là đơn vị có đủ tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật.

3. Ngoài 2 quy định nêu trên, người được tham gia đấu giá phải có khả năng tài chính để chi trả tiền mua tài sản sau khi trúng đấu giá.

III. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:

1. Đối với tổ chức:

- Giấy phép đăng ký kinh doanh của cơ quan có thẩm quyền (có sao y chứng thực)

- Văn bản đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu)

2. Đối với cá nhân:

- Giấy chứng minh nhân dân (có sao y chứng thực) hoặc bản photo (có đối chiếu với bản chính).

- Văn bản đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu)

3. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá và đảm bảo các nội dung quy định trong quy chế và thông báo này.

- Người tham gia đấu giá phải nộp đầy đủ số tiền đặt trước cho công ty

- Người tham gia đấu giá là cá nhân đã đăng ký nhưng không tham dự mà cử người khác đi thay thì phải có giấy ủy quyền hợp lệ. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức (tổng giám đốc, giám đốc...) nếu không trực tiếp tham dự đấu giá thì phải có văn bản ủy quyền hợp lệ theo quy định cho người cùng đơn vị tham dự đấu giá.

IV. Nguyên tắc đấu giá:

Đấu giá theo nguyên tắc công khai, khách quan, trung thực, bình đẳng.

V. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá, tối đa 01 vòng.

2. Phương thức đấu giá: Trả giá lên

3. Bước giá đấu giá: 1.000.000 đồng Việt Nam (Một triệu đồng chẵn).

VI. Thời gian tổ chức:

1. Thời gian xem tài sản: 02 ngày kể từ ngày 17/6/2020 đến ngày 18/6/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Cổ phần cấp nước Thanh Hóa.

2. Thời gian mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 16/6/2020 đến ngày 30/6/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa

3. Thời gian nộp tiền đặt cọc: 02 ngày kể từ ngày 29/6/2020 đến ngày 30/6/2020 (trong giờ hành chính)

Khác hàng nộp tiền đặt cọc bằng chuyển khoản và tài khoản của Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa (không thu tiền mặt).

Số tài khoản 0781001235668 tại Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Thanh Hóa.

Nội dung nộp tiền đặt cọc: (Họ tên) nộp tiền đặt cọc tham gia đấu giá tài sản xe ô tô BSK 36M-00009 của Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa.

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: bắt đầu từ 08h00 ngày 2/7/2020.

Địa điểm đấu giá: Tại hội trường tầng 4 Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa

(Số 99 đường Mật Sơn, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa)

CHỦ TỊCH HĐ THANH LÝ TÀI SẢN

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Huy Nam


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1