GMT+7
Thông tin KT-XH

TB thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 05/08/2020 15:09 (GMT+7)

1. Tên tôi là Trịnh Thị Duyên. Địa chỉ khu đất:  Xã Quảng Định, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 562; Tờ bản đồ số: 03 (Bản đồ địa chính xã Quảng Định năm 1994); Diện tích: 765m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 15/10/1994. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 0669.

2. Tên tôi là Cao Văn Minh. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Phúc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 399; Tờ bản đồ số: 02; Diện tích: 971m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: G 580748 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày: 19/05/1996.

3. Tên tôi là Trần Văn Hòe. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 495; Tờ bản đồ số: 01; Diện tích: 638m2 (trong đó: đất ở: 200m2, đất vườn: 438m2). Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp.

4. Tên tôi là Lại Duy Linh. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 891 bản đồ số: 02. Diện tích: 650m2 (trong đó: đất ở: 200m2, đất vườn: 450 m2). Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp.

5. Tên tôi là Đặng Đình Chân. Địa chỉ thôn 9 Quảng Giao, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Mất giấy chứng nhận QSDĐ số D0552564, số vào sổ 401, số thửa 68, tờ 4, diện tích 353m2, đất ở 200m2, đất vườn 153m2. Thửa 111, tờ 4 diện tích 364m2 đất vườn 364m2 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 1/10/1994.

Ai nhặt được thì cho chúng tôi xin lại theo địa chỉ trên, chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ.


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1