GMT+7
Thông tin KT-XH

TB thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 26/06/2020 05:59 (GMT+7)

1. Tên tôi Mai Văn Giang. Địa chỉ thường trú: xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Do bảo quản không tốt tôi làm mất giấy chứng nhận QSDĐ  mang tên Mai Văn Vân; Số giấy chứng nhận QSDĐ D0552522; số vào sổ 223 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 01/10/1994; Tại thửa số 304,  tờ bản đồ số 3, diện tích 600 m2 (trong đó 200 m2 đất ở và 400 m2 đất vườn).

2. Tên tôi Nguyễn Thị Thao. Địa chỉ: Thôn 2 xã Quảng Hải, Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa tôi có làm mất giấy chứng nhận QSDĐ mang tên ông Đới Thế Khả, giấy chứng nhận QSDĐ số E0370114 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994 số vào sổ cấp giấy 00408/QSDĐ tại thửa số 309 tờ bản đồ số 3 diện tích 726m2 trong đó 200m2 đất ở và 526m2 đất kinh tế vườn.

3. Tên tôi Nguyễn Văn Muôn. Địa chỉ: Thôn Bồi Nguyên, xã Quảng Hải, Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa giấy chứng nhận QSDĐ số 0370401 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994 tại thửa 318 tờ số 7 diện tích 1.141m2 trong đó 200m2 đất ở và 941m2 đất kinh tế vườn. Số vào số cấp giấy 00137/QSDĐ.

4. Tên tôi Nguyễn Xuân Cầu. Địa chỉ: Thôn Đai, xã Quảng Hải, Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa tôi có làm mất giấy chứng nhận QSDĐ mang tên ông Nguyễn Xuân Văn, giấy chứng nhận QSDĐ số 0370168 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994 số vào sổ cấp giấy 00293/QSDĐ tại thửa số 405 tờ bản đồ số 3 diện tích 335m2 trong đó 200m2 đất ở và 135m2 đất kinh tế vườn.

5. Tên tôi Đới Duy Canh. Địa chỉ thường trú: Thôn1, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Do bảo quản không tốt tôi làm mất giấy chứng nhận QSDĐ  mang tên Đới Duy Canh; Số giấy chứng nhận QSDĐ G304866; số vào sổ 01780/QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994; Tại thửa số 712,  tờ bản đồ số 3, diện tích 1700m2 (trong đó 200m2 đất ở và 1500m2 đất vườn).

6. Ông Nguyễn Văn Thanh. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 718a; Tờ bản đồ số: 04; Diện tích: 200m2 (đất thổ cư); Thửa đất số: 718b; Tờ bản đồ số: 04; Diện tích: 285m2(đất vườn). Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp.

7. Ông Ngô Duy Khánh và bà Nguyễn Thị Tuyến. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 402-4; Tờ bản đồ số: 04; Diện tích: 125m2 (trong đó: đất ở tại nông thôn: 100m2, đất trồng cây lâu năm: 25m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: CK 316019 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 30/06/2017. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: CH-00826.

8. Bà Nguyễn Thị Tâm. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Lĩnh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. (Nay là xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa). Thửa đất số: 261; Tờ bản đồ số: 02; Diện tích: 465m2 (trong đó đất ở: 200m2, đất vườn 10%: 265m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: C180197 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày: 15/05/1994. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 755/QSDĐ.

9. Tên tôi Nguyễn Văn Lai. Địa chỉ thường trú: xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Do bảo quản không tốt tôi làm mất giấy chứng nhận QSDĐ  mang tên Nguyễn Văn Lai do UBND huyện Quảng Xương cấp năm 1994; Tại thửa số 405, tờ bản đồ số 6, diện tích 690 m2 (trong đó 200 m2 đất ở và 490 m2 đất vườn).

10. Tên tôi Bùi Ngọc Thuấn. Địa chỉ thường trú: Thôn Kỳ Vỹ, xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Do bảo quản không tốt tôi làm mất giấy chứng nhận QSDĐ  mang tên Bùi Ngọc Thuấn do UBND huyện Quảng Xương cấp năm 1994; Tại thửa số 113,  tờ bản đồ số 05, diện tích 760 m2 (trong đó 200 m2 đất ở và 560 m2 đất vườn).

11. Tên tôi Lưu Quang Hà. Địa chỉ thường trú: Thôn Kỳ Châu, xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Do bảo quản không tốt tôi làm mất giấy chứng nhận QSDĐ mang tên Lưu Quang Hà do UBND huyện Quảng Xương cấp năm 1994; Tại thửa số 118,  tờ bản đồ số 02, diện tích 764 m2 (trong đó 200 m2 đất ở và 564 m2 đất vườn).

12. Tên tôi Trần Thị Tuất (vợ ông Trần Ngọc Phương). Địa chỉ khu đất: xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 82; Tờ bản đồ số: 05; Diện tích: 2200m2 (trong đó: đất ở: 200m2, đất vườn: 2000m2). Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Giấy chứng nhận QSDĐ mang tên ông Trần Ngọc Phương.

13. Tên tôi Nguyễn Khắc Minh. Địa chỉ thường trú: xã Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa. Do bảo quản không tốt tôi làm mất giấy chứng nhận QSDĐ mang tên Nguyễn Khắc Minh và Nguyễn Thị Nhung do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 28/4/2011; Số GCNQSDĐ BE118199, số vào sổ CH00755 tại thửa số 956, tờ bản đồ số 02, diện tích 195,3m2.

 

Ai nhặt được cho chúng tôi xin lại theo địa chỉ trên.


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1