GMT+7
Thông tin KT-XH

TB thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 19/05/2020 08:56 (GMT+7)

1. Tên tôi là  Nguyễn Văn Qúy (con trai bà Trịnh Thị Mãi). Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 690; Tờ bản đồ số: 01. Giấy chứng nhận QSDĐ số seri: D 0945992 do UBND huyên Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày: 30/09/1994. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 0790. Giấy chứng nhận QSDĐ mang tên bà Trịnh Thị Mãi.

2. Tên tôi là Nguyễn Văn Cảnh. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 262; Tờ bản đồ số: 02 (bản đồ địa chính xã Quảng Yên năm 1994); Diện tích: 1180m2 (trong đó: đất ở: 200m2, đất trồng cây lâu năm: 980m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số seri: D 0945202 do UBND huyên Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày: 30/09/1994. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 0001 QSDĐ.

3. Tên tôi là Lê Công Bảy (con trai ông Lê Công Uyển). Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 347; Tờ bản đồ số: 01 Diện tích: 955m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số seri: E 0162476 do UBND huyên Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày: 30/09/1994. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 1373. Giấy chứng nhận QSDĐ mang tên ông Lê Công Uyển.

4. Tên tôi là Trịnh Thị Thảo. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 112; Tờ bản đồ số: 03; Diện tích: 725m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số seri: D 0945648 do UBND huyên Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày: 30/09/1994. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 0447.

5. Tên tôi là Đỗ Ngọc Bình. Địa chỉ Quảng Tân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Tôi có làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thửa đất số 1553, tờ bản đồ 04 bản đồ địa chính Quảng Tân năm 1989.

6. Tên tôi là Nguyễn Hữu Bẩm, vợ là Nguyễn Thị Tới (đã mất). Địa chỉ thôn 3, xã Quảng Phú, TP Thanh Hóa.  Thửa 450 diện tích 200m2 đất ở. Thửa 450 diện tích 35m2 và thửa 303, diện tích 430 m2 đất KTP vườn do UBND huyện Quảng Xương cấp 30/6/1994 số cấp giấy chứng nhận QSDĐ số vào sổ 01109 tại tờ bản đồ 05.

7. Tên tôi là Viên Đình Tiến. Địa chỉ thôn 8, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương,  tỉnh Thanh Hóa tôi có làm mất giấy trích lục mang tên ông Viên Đình Thu. Giấy chứng nhận QSDĐ số: E 0301634; số vào sổ cấp giấy 01149/QSDĐ tại thửa 219 tờ bản đồ số 8, diện tích 490m2 trong đó 200m2 đất ở và 290m2 đất KTV

Ai nhặt được thì cho chúng tôi xin lại theo địa chỉ trên, chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ.


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1