GMT+7
Thông tin KT-XH

TB thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 30/09/2020 11:17 (GMT+7)

1. Tên tôi là Mai Đình Hòa. Địa chỉ khu đất: Thôn 1, xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 1438; Tờ bản đồ số: 03; Diện tích: 695 m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 25/06/1993. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 00255.

2. Tên tôi là Nguyễn Thị Luận. Địa chỉ khu đất: Thôn 1, xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 1123; Tờ bản đồ số: 03; Diện tích: 302m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 25/06/1993. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 00240.

3. Tên tôi là Lê Công Dinh. Địa chỉ khu đất: xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 1041; Tờ bản đồ số:03; Diện tích: 458m2 (trong đó đất ở: 200m2; đất vườn: 258m2). Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp.

4. Tên tôi là Lê Văn Văn (con trai ông Lê Văn Vát). Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Lĩnh (nay là xã Tiên Trang), huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 285; Tờ bản đồ số: 01; Diện tích: 398m2 (trong đó đất ở: 200m2; đất 10%: 198m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri C 180062 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 696. Giấy chứng nhận QSDĐ mang tên ông Lê Văn Vát.

5. Tên tôi là Nguyễn Quang Luận. Địa chỉ thường trú: Thôn Đà Ninh, xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, Thanh Hoá. Do bảo quản không tốt tôi làm mất giấy CNQSDĐ mang tên Nguyễn Quang Luận và Lê Thị Ngân số seri CG 234852, số vào sổ cấp giấy CNQSDĐ CH00152 do UBND huyện Đông Sơn cấp ngày 28/12/2016 tại tờ bản đồ số 9, 11, 11; thửa số 752, 61, 304; diện tích 1933,5 m2 (trong đó: 9/752/200,3; 11/61/210,8; 11/304/1522,4 đất trồng lúa).
6. Tên tôi là Nguyễn Thị Dùng. Địa chỉ thường trú: Thôn Bất Động, xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương, Thanh Hoá. Do bảo quản không tốt tôi làm mất giấy CNQSDĐ mang tên Nguyễn Thị Dùng  số seri 248699 do UBND huyện Quảng Xương cấp năm 1994 tại tờ bản đồ số 06; thửa số 600; diện tích 517 m2 (trong đó: 200 m2 đất ở và 317 m2 đất vườn).

7. Tên tôi là Phạm Thị Lan. Địa chỉ khu đất: Thôn 3, xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 483; Tờ bản đồ số: 04 (bản đồ địa chính xã Quảng Hòa năm 1993); Diện tích: 255m2 (trong đó đất ở: 200m2, đất vườn: 55m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri E 0419018 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp năm 1994. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 1129.

8. Tên tôi là Lê Văn Khoái. Địa chỉ khu đất: Thôn 5, xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 267a ; Tờ bản đồ số: 01; Diện tích: 799m2 (trong đó đất ở: 200m2, đất trồng cây lâu năm: 599m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri C 180019 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 15/05/1994. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 627/QSDĐ.

9. Tên tôi là Trần Văn Thơi. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri G 448257 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 15/05/1994. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 0692.
10. Tên tôi là Nguyễn Văn Môn. Địa chỉ thôn Đại Từ 2, xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa do bảo quản không tốt gia đình tôi có làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Nguyễn Văn Môn và Vũ Thị Nền số sơ ri QSDĐ M 356159 số vào sổ cấp GCNQSDĐ số A 2601220 do UBND huyện Đông Sơn cấp ngày 20/6/1998. Thửa đất 198, tờ bản đồ số 01 diện tích 417,0m2 (trong đó đất ở 200,0m2, đất vườn 217m2) nay là thửa đất số 515 tờ bản đồ số 06.

 

Ai nhặt được thì cho chúng tôi xin lại theo địa chỉ trên, chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ.


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1