GMT+7
Thông tin KT-XH

TB thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 17/09/2020 09:44 (GMT+7)

1. Tên tôi là Nguyễn Thị Phúc. Địa chỉ thường trú: Thôn Việt Trung, xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương, Thanh Hoá. Do bảo quản không tốt tôi làm mất giấy CNQSDĐ  số D 0552680 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 01.10.1994 tại thửa 93, tờ bản đồ số 3, diện tích 497 m2 (trong đó: 200m2 đất ở và 297 m2 đất vườn), số vào sổ cấp giấy 315.

2. Tên tôi là Phan Mậu Trung. Địa chỉ thường trú: Thôn 1, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, Thanh Hoá. Do bảo quản không tốt tôi làm mất giấy CNQSDĐ  số E 0419976 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30.6.1994 tại thửa 427, tờ bản đồ số 4, diện tích 617 m2 (trong đó: 200m2 đất ở và 417m2 đất kinh tế vườn), số vào sổ cấp giấy 00615/QSDĐ.

3. Tên tôi là Nguyễn Thị Thoa. Địa chỉ thường trú: Thôn Nào Tiến (thôn 11 cũ), xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, Thanh Hoá. Do bảo quản không tốt tôi làm mất giấy CNQSDĐ  số 0330244 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30.6.1994 tại thửa 395, tờ bản đồ số 7, diện tích 784m2 (trong đó: 200m2 đất ở và 584m2 đất kinh tế vườn), số vào sổ cấp giấy 00773/ QSDĐ.

4. Tên tôi là Lê Đình Thự. Địa chỉ khu đất: Thôn 2, xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 1129; Tờ bản đồ số: 01; Diện tích: 1862m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 25/06/1993. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 159.

5. Tên tôi là Nguyễn Văn Hảo. Địa chỉ khu đất: Thôn Lê Hương, xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 906; Tờ bản đồ số: 06; Diện tích: 187,5m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: CI 461377 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 05/03/2017. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: CH 00714.

6. Tên tôi là Nguyễn Văn Hắc. Địa chỉ khu đất: Thôn 3, xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 202; Tờ bản đồ số: 03; Diện tích: 907m2 (trong đó: đất ở: 200m2, đất vườn: 707m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri 344455 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 999.

7. Tên tôi là Nguyễn Thị Dũng (con đẻ của bà Trương Thị Thuyênh). Địa chỉ khu đất: Thôn Phú Cường, xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 304; Tờ bản đồ số: 03; Diện tích: 837m2 (trong đó: đất ở: 200m2, đất vườn: 637m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri E 0162349 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 20/09/1994. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 0891/QSDĐ.

8. Tên tôi là Nguyễn Văn Cao. Địa chỉ khu đất:  Xã Quảng Lĩnh (nay là xã Tiên Trang), huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 754; Tờ bản đồ số: 04; Diện tích: 694m2 (trong đó: đất ở: 200m2, đất vườn: 494m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri C 194919 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 162.
9. Tên tôi là Trần Văn Hòe. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 495; Tờ bản đồ số: 01; Diện tích: 638m2 (trong đó: đất ở: 200m2, đất vườn: 438m2). Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp.
10. Tên tôi là Lại Duy Linh. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 891 bản đồ số: 02. Diện tích: 650m2 (trong đó: đất ở: 200m2, đất vườn: 450 m2). Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp.

Ai nhặt được thì cho chúng tôi xin lại theo địa chỉ trên, chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ.


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1