GMT+7
Thông tin KT-XH

TB thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 16/07/2020 10:14 (GMT+7)

1. Tên tôi là Đặng Văn Chữ. Địa chỉ khu đất: Thôn Mỹ Khê, xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 870, Tờ bản đồ số: 03, Diện tích: 366m2 (trong đó: đất ở: 200m2, đất vườn: 166m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: E 0009732 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 662.

2. Tên tôi là Đặng Văn Bảng. Địa chỉ khu đất: Thôn Mỹ Khê, xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 18, Tờ bản đồ số: 03, Diện tích: 736m2 (trong đó: đất ở: 200m2, đất vườn: 536m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: E 0200637 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 698.

3. Tên tôi là Đặng Thị Khắc. Địa chỉ khu đất: Thôn Mỹ Khê, xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 455, Tờ bản đồ số: 03, Diện tích: 462m2 (trong đó: đất ở: 200m2, đất vườn: 262m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: E 0009757 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 658.

4. Tên tôi là Ngô Văn Lúa. Địa chỉ khu đất: Thôn Tiến, xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 460, Tờ bản đồ số: 01, Diện tích: 90m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: AA 236173 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 30/09/2004. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 00848 QSDĐ/2179 QĐ/UB. Giấy chứng nhận QSDĐ mang tên Hộ ông Ngô Văn Lúa.

5. Tên tôi là Nguyễn Văn Chất. Địa chỉ khu đất: xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 1561, Tờ bản đồ số: 06, Diện tích: 120m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: AN 571646 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 17/11/2008. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: H-04591/QSDĐ. Giấy chứng nhận QSDĐ mang tên Hộ ông Nguyễn Văn Chất.

6. Tên tôi là Hoàng Duy Căn. Địa chỉ thường trú: Thôn Gia Đại, xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Do bảo quản không tốt tôi làm mất giấy chứng nhận QSDĐ mang tên Hoàng Duy Căn do UBND huyện Quảng Xương cấp; Số GCNQSDĐ E0324924 tại thửa số 103, tờ bản đồ số 6, diện tích 782m2 (trong đó: 200m2 đất ở và 582m2 đất vườn) cấp năm 1994.

7. Tên tôi là Ngô Tiến Chất. Địa chỉ khu đất: Thôn Mỹ Khê, xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 1036; Tờ bản đồ số: 03; Diện tích: 1430m2 (trong đó: đất ở: 200m2, đất vườn: 1230m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: E 0224260 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 0575.

8. Tên tôi là Đặng Văn Tiến. Địa chỉ khu đất: Thôn Mỹ Khê, xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 1018; Tờ bản đồ số: 03; Diện tích: 545m2 (trong đó: đất ở: 200m2, đất vườn: 345m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: E 0200698 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 0532.

9. Tên tôi là Đặng Văn Trung. Địa chỉ khu đất: Thôn Đa Phú, xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 1405, Tờ bản đồ số: 03, Diện tích: 1298m2 (trong đó: đất ở: 200m2, đất vườn: 1098m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: E 0009612 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 0512.

10. Tên tôi là Đặng Văn Thước. Địa chỉ khu đất: Thôn Trạch Trung, xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 174; Tờ bản đồ số: 04; Diện tích: 368m2 (trong đó: đất ở: 200m2, đất vườn: 168m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: E 0224952 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp.

11. Tên tôi là Ngô Tiến Út. Địa chỉ khu đất: Thôn Trạch Trung, xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 162, Tờ bản đồ số: 05, Diện tích: 660m2 (trong đó: đất ở: 200m2, đất vườn: 460m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: E 0224991 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 818.

12. Tên tôi là Ngô Thị Vường. Địa chỉ khu đất: Thôn Mỹ Khê, xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 574, Tờ bản đồ số: 03, Diện tích: 432m2 (trong đó: đất ở: 200m2, đất vườn: 232m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: E 0200676 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp.
13. Tên tôi là Vương Quốc Cường. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 880-3 + 879; Tờ bản đồ số: 12; Diện tích: 181,6m2 (trong đó: đất ở tại nông thôn: 100m2, đất trồng cây lâu năm: 81,6m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: CL 744991 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 17/01/2018. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: CH-01412.

Ai nhặt được thì cho chúng tôi xin lại theo địa chỉ trên, chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ.


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1