GMT+7
Thông tin KT-XH

TB thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 07/09/2020 16:38 (GMT+7)

1. Tên tôi là Lê Văn Dần. Địa chỉ khu đất: Thôn 4, xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 1086. Tờ bản đồ số: 04 (Bản đồ địa chính xã Quảng Hòa năm 1993); Diện tích: 400m2 (trong đó: đất ở: 200m2, đất vườn: 200m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri E 0228854 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp năm 1994. Vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 791/QSDĐ.

2. Tên tôi là Trịnh Văn Hồng. Địa chỉ khu đất: Thôn Lọc Tại, xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 776; Diện tích: 770m2 (trong đó: đất ở: 200m2, đất vườn 10%: 570m2). Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 14/4/1994. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số 560/QSDĐ.

3. Tên tôi là Nguyễn Thị Đoan (con đẻ của ông Nguyễn Văn Thụy). Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Lĩnh (nay là xã Tiên Trang), huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Diện tích: 670m2 (trong đó: đất ở: 200m2, đất vườn 10%: 470m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri C 194532 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 14/4/1994. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số 061/QSDĐ. Giấy chứng nhận QSDĐ mang tên ông Nguyễn Văn Thụy.

4. Tên tôi là Nguyễn Văn Vượng. Địa chỉ khu đất: Thôn Đoài Đông, xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 74. Tờ bản đồ số: 02. Diện tích: 500m2 (trong đó: đất ở: 200m2, đất vườn: 300m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri D 0945283 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số 0083/QSDĐ.

5. Tên tôi là Nguyễn Thị Xuân. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Long, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 1479. Tờ bản đồ số: 02. Diện tích: 250m2 (trong đó: đất ở: 200m2, đất vườn: 50m2). Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số 00359.

6. Tên tôi Nguyễn Thị Liên. Địa chỉ thường trú: Thôn 2, xã Quảng Phú, TP Thanh Hóa. Do bảo quản không tốt tôi làm mất giấy chứng nhận QSDĐ  mang tên Nguyễn Khắc Ta (Đã chết) do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994; Giấy chứng nhận QSDĐ số D 0423954, Số vào sổ cấp giấy 00083 tại thửa số 155 (hiện nay là thửa 156), tờ bản đồ số 05, diện tích 330m2 (trong đó: 200m2 đất ở và 130m2 đất cây lâu năm).

7. Tên tôi là Vũ Thị Cảm (Vợ ông Nguyễn Khắc Ân). Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố Xuân Phương, P. Quảng Châu, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa. Do bảo quản không tốt tôi làm mất giấy chứng nhận QSDĐ  mang tên Nguyễn Khắc Ân do UBND huyện Quảng Xương cấp năm 1995 tại tờ bản đồ số 3, thửa số 650 (Bản đồ địa chính Quảng Châu năm 1994), diện tích 540 m2 (trong đó: 200 m2 đất ở và 340 m2 đất vườn).

8. Tên tôi là Vũ Văn Tuấn. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 1535; Tờ bản đồ số: 03; Diện tích: 150m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: BX 473584 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 29/10/2014. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: CH- 00447.
9. Tên tôi là Đặng Công Vực. Địa chỉ khu đất: Quảng Hợp, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 558; Tờ bản đồ số: 05; Diện tích: 360m2 (trong đó: đất ở: 200m2, đất 10%: 160m2). Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp.

Ai nhặt được thì cho chúng tôi xin lại theo địa chỉ trên, chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ!


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1