GMT+7
Thông tin KT-XH

TB thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 15/06/2020 09:23 (GMT+7)

1. Tên tôi là Nguyễn Đình Hải. Địa chỉ thường trú: Thôn 8, xã Quảng Phú, TP Thanh Hóa. Do bảo quản không tốt tôi làm mất giấy chứng nhận QSDĐ mang tên Nguyễn Đình Hải; giấy chứng nhận QSDĐ số E 0362382 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994; Tại thửa số 841, tờ bản đồ số 01, diện tích 328m2 (trong đó: 200m2 đất ở và 128m2 đất cây lâu năm).

2. Tên tôi là Nguyễn Danh Hạnh. Địa chỉ thường trú: xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Do bảo quản không tốt tôi làm mất giấy chứng nhận QSDĐ mang tên Nguyễn Danh Hạnh; Số vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ 00207 do UBND huyện Quảng Xương cấp năm 2009; Tại thửa số 952+953(3), tờ bản đồ số 02, diện tích 175m2 đất ở.

3. Tên tôi là Trần Thị Thúy. Địa chỉ thường trú: xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Do bảo quản không tốt tôi làm mất giấy chứng nhận QSDĐ  mang tên Trần Thị Thúy; Số vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ 00211 do UBND huyện Quảng Xương cấp năm 2009; Tại thửa số 952+953(3), tờ bản đồ số 02, diện tích 175m2 đất ở.

4. Tên tôi là Lê Thị Dung. Địa chỉ thường trú: 102 Thôi Hữu, P. Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa. Do bảo quản không tốt tôi làm mất giấy chứng nhận QSDĐ mang tên Đào Duy Thắng (đã mất) và Lê Thị Dung do UBND TP Thanh Hóa cấp ngày 11/8/2008; thửa số 217, tờ bản đồ số 07, diện tích 145,67m2 đất ở.

5. Tên tôi là Nguyễn Công Long. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Long, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 147; Tờ bản đồ số: 01; Diện tích: 1160m2 (trong đó: đất ở: 200m2, đất vườn: 960m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 00149.

6. Tên tôi là Vũ Văn Kế. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Long, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 86; Tờ bản đồ số: 01; Diện tích: 912m2 (trong đó: đất ở: 200m2, đất vườn: 712m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 00105.

7. Tên tôi là Nguyễn Văn Chiến và Trịnh Thị Phương. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 622; Tờ bản đồ số: 05; Diện tích: 500m2 (trong đó: đất ở: 200m2, đất trồng cây lâu năm: 300m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: D 0945350 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 0150 QSDĐ.

8. Tên tôi là Lê Hữu Xảng. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (Nay là thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa). Thửa đất số: 919; Tờ bản đồ số: 02; Diện tích: 1381m2 (trong đó: đất thổ cư: 200m2, đất vườn: 1181m2). Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp.

9. Tên tôi là Đặng Văn Toàn. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 851; Tờ bản đồ số: 03; Diện tích: 150m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: CH-04116/QSDĐ.

Ai nhặt được cho chúng tôi xin lại theo địa chỉ trên.


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1