GMT+7
Thông tin KT-XH

TB thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 03/06/2020 13:51 (GMT+7)

1. Tên tôi là Nguyễn Đình Đề. Địa chỉ khu đất: Thôn 2, xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 102; Tờ bản đồ số: 03; Diện tích: 324m2 (trong đó đất thổ cư: 200m2, đất vườn: 124m2). Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp.

2. Tên tôi là Nguyễn Văn Thanh. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 715a; Tờ bản đồ số: 04; Diện tích: 200m2 (đất thổ cư); Thửa đất số: 715b; Tờ bản đồ số: 04; Diện tích: 285m2 (đất vườn). Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp

3. Tên tôi là Trương Đình Dung. Địa chỉ khu đất: Thôn 5, xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 617; Tờ bản đồ số: 03; Diện tích: 504m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: 0324052 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 01/10/1995.

4. Tên tôi là Tô Văn Nêu. Địa chỉ khu đất: Thôn 3, xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 259; Tờ bản đồ số: 03; Diện tích: 365m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: 344520 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 01/10/1995.

5. Tên tôi là Đinh Thị Vẹn (vợ ông Đặng Thanh Châu). Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 939; Tờ bản đồ số: 05; Diện tích: 780m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: E 0200719 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày: 01/9/1994. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số 731. Giấy chứng nhận QSDĐ mang tên ông Đặng Thanh Châu.

6. Bà Trần Thị Ước. Địa chỉ khu đất: Thôn 1, xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 1271; Tờ bản đồ số: 03; Diện tích: 218m2 (trong đó: đất thổ cư: 200m2, đất vườn: 18m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp.
7. Tên tôi Lê Thị Dung. Địa chỉ thường trú: 102 Thôi Hữu, P. Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa. Do bảo quản không tốt tôi làm mất giấy chứng nhận QSDĐ  mang tên Đào Duy Thắng (đã mất) và Lê Thị Dung do UBND TP Thanh Hóa cấp ngày 11/8/2008; thửa số 217, tờ bản đồ số 07, diện tích 145,67m2 đất ở.

8. Tên tôi là Bùi Khắc Mẫn. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 477; Tờ bản đồ số: 08; Diện tích: 971m2 (trong đó đất ở: 200m2, đất trồng cây lâu năm: 771m2 ). Giấy chứng nhận QSDĐ số seri: G 340933 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp.
Ai nhặt được cho chúng tôi xin lại theo địa chỉ trên.


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1