GMT+7
Thông tin KT-XH

TB thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 20/08/2020 11:21 (GMT+7)

1. Tên tôi là Nguyễn Thị Khánh. Địa chỉ thường trú: Đội 7, xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa. Do bảo quản không tốt tôi làm mất giấy chứng nhận QSDĐ mang tên Nguyễn Thị Khánh do UBND huyện Đông Sơn cấp ngày 14/6/1994; Số GCNQSDĐ D0889411 tại thửa số 534, tờ bản đồ số 03, diện tích 440m2 (trong đó: 200m2 đất ở và 240m2 đất vườn).

2. Tên tôi là Lê Công Dinh. Địa chỉ khu đất: Thôn 1, xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 1041; Tờ bản đồ số: 03; Diện tích: 458m2 (trong đó: đất ở: 200m2, đất vườn: 258m2). Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp.

3. Tên tôi là Vũ Thị Trấp. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 865a ; Tờ bản đồ số: 03; Diện tích: 1.420m2 (trong đó: đất ở: 200m2, đất vườn: 1.220m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: E 0324864 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 114.

4. Tên tôi Đới Thị Hòa. Địa chỉ thường trú: Thôn 2, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Do bảo quản không tốt tôi làm mất giấy chứng nhận QSDĐ  mang tên Đới Sỹ Chiến do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994; Giấy chứng nhận QSDĐ số G 304842 , Số vào sổ cấp giấy 01803/QSDĐ tại thửa số 8,  tờ bản đồ số 4, diện tích 592 m2 (trong đó: 200 m2 đất ở và 392 m2 đất kinh tế vườn).

5. Tên tôi là Lê Thị Hoài. Địa chỉ thường trú: Số nhà 11/105, Đông Tác, Đông Thọ, TP Thanh Hóa. Do bảo quản không tốt tôi làm mất giấy chứng nhận QSDĐ mang tên Lê Văn Giới - Lê Thị Tòng (đã mất). Địa chỉ: 11 Thành Công, Đông Thọ, TP Thanh Hóa do UBND TP Thanh Hóa cấp ngày 18/11/1999 tại thửa số 354, tờ bản đồ số 05, diện tích 120,0m2.

Ai nhặt được thì cho chúng tôi xin lại theo địa chỉ trên, chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ.


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1