GMT+7
Thông tin KT-XH

TB thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 13/05/2020 16:01 (GMT+7)

1. Tên tôi là Viên Đình Minh. Địa chỉ thôn 8, Quảng Hải, Quảng Xương, Thanh Hóa giấy chứng nhận QSDĐ số  E0301650 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994 tại thửa 298 tờ bản đồ số 8 diện tích 360m2 trong đó 200m2 đất ở và 160m2 đất kinh tế vườn  số vào sổ cấp giấy 01129/QSDĐ.

2. Tên tôi là Nguyễn Thị Sâm. Địa chỉ thôn Bào Tiến, Quảng Hải, Quảng Xương, Thanh Hóa giấy chứng nhận QSDĐ số 0753703 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994 số vào sổ cấp giấy 00192/QSDĐ tại thửa 203 tờ bản đồ số 7 diện tích 1.028m2 trong đó 200m2 đất ở và 838m2 đất kinh tế vườn mang tên bà Viên Thị Mau (đã mất).

3. Tên tôi là Lê Thị Nhàn. Địa chỉ thôn Bồi Nguyên, Quảng Hải, Quảng Xương, Thanh Hóa giấy chứng nhận QSDĐ số 0753745 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994 số vào sổ cấp giấy 00152/QSDĐ tại thửa 465 tờ bản đồ số 7 diện tích 200m2 đất ở.

4. Tên tôi là Trần Thị Hoan. Địa chỉ xóm 1, xã Quảng Đại, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa nay là xã Quảng Đại, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Gia đình tôi có làm mất giấy CNQSDĐ vào sổ cấp giấy chứng nhận 335 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/9/1994. Tại thửa đất 02, tờ bản đồ số 18, diện tích 261m2 gồm 200m2 đất ở và 61m2 đất CM. Chủ sử dụng là Trần Thị Hoan.

5. Tên tôi là Trần Phú Niệm. Địa chỉ khu đất: Thôn 9, xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 292; Tờ bản đồ số: 06; Diện tích: 200m2 (đất ở). Giấy chứng nhận QSDĐ số seri: 155608 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 24/9/1999. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 1495.

6. Tên tôi là Trương Đình Công. Địa chỉ khu đất: Thôn 7, xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 336; Tờ bản đồ số: 05; Diện tích: 200m2 (đất ở). Giấy chứng nhận QSDĐ số seri: 818222 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 24/9/1999. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 1542.

7. Tên tôi là Lê Thị Lam. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 1264-1; Tờ bản đồ số: 03; Diện tích: 190m2 (trong đó: đất ở tại nông thôn: 100m2, đất trồng cây ăn quả lâu năm: 90m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số seri: BX 53925 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 17/11/2014. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: CH-00472.

8. Tên tôi là Nguyễn Thị Thú (vợ ông Nguyễn Văn Toai). Địa chỉ khu đất: Thôn 3, xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 74; Tờ bản đồ số: 04 (bản đồ địa chính xã Quảng Hòa năm 1993); Diện tích: 470 m2 (trong đó: đất ở: 200m2, đất vườn: 270m2). Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số seri: E 0228485 do UBND huyên Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp năm: 1994. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 620. Giấy chứng nhận QSDĐ mang tên ông Nguyễn Văn Toai.

9. Tên tôi là Bùi Văn Xương. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Nay là: Thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 1073; Tờ bản đồ số: 02; Diện tích: 271m2 (trong đó: đất ở: 200m2, đất vườn: 71m2). Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyên Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

10. Tên tôi là Lê Thị Nhật. Địa chỉ xóm 1, xã Quảng Đại, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa nay là xã Quảng Đại, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Gia đình tôi có làm mất giấy CNQSDĐ số seri D0633757, vào sổ cấp giấy CNQSDĐ số 438 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/9/1994. Tại thửa đất 519, tờ bản đồ số 03, diện tích 544m2 gồm 200m2 đất ở và 344m2 đất CM. Chủ sử dụng là ông Trần Hữu Dương.

Ai nhặt được cho chúng tôi xin lại theo địa chỉ trên.


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1