GMT+7
Thông tin KT-XH

TB thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 10/04/2020 14:05 (GMT+7)

1. Tên tôi Nguyễn Hữu Hùng. Địa chỉ thường trú: Thôn Đại Từ 2, xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa. Do bảo quản không tốt tôi làm mất giấy chứng nhận QSDĐ mang tên Nguyễn Hữu Diệm; giấy chứng nhận QSDĐ số seri E0272582, vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số A 2600509 do UBND huyện Đông Sơn cấp ngày 5/3/1995; Tại tờ bản đồ số 02, thửa số 54, diện tích 342m2 (trong đó: 200m2 đất ở và 142m2 đất thừa); nay là thửa 360, tờ bản đồ 06.

2. Tên tôi Nguyễn Xuân Sơn. Địa chỉ: Thôn 8, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh  Hóa. Tại thửa 531, tờ 8. Diện tích 330m2, trong đó: 200m2 đất ở và 130m2 đất kinh tế vườn. Số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: G340293; số vào sổ cấp giấy 01471/QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994.

3. Tên tôi Nguyễn Thị Nụ. Địa chỉ: Thôn Bồi Nguyên, xã Quảng Hải, huyện Quảng  Xương, tỉnh Thanh Hóa. Tìm giấy chứng nhận QSDĐ mang tên ông Nguyễn Văn Tròn. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: E0330979, số vào sổ cấp giấy 00691/QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994. Tại thửa 457 tờ 7 DT 200m2 đất ở, thửa 459 tờ 7 diện tích 2.608m2 đất kinh tế vườn.

Ai nhặt được thì cho chúng tôi xin lại theo địa chỉ nêu trên, chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ!


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1