GMT+7
Thông tin KT-XH

TB thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 16/03/2020 15:24 (GMT+7)

1. Tên tôi là Lê Thị Tám, tôi có làm mất giấy chứng nhận QSDĐ mang tên ông Lê Văn Tự (đã mất). Thửa đất số 328. tờ bản đồ 03. Giấy chứng nhận số E 0002470 cấp ngày 24/7/1994 vào sổ cấp giấy 001095 quyền sử dụng đất A14. Diện tích 200m2 đất ở, đất vườn 84m2.

2. Tên tôi là Uông Quyết Thắng. Địa chỉ khu đất: Thôn 6, xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 1081; Tờ bản đồ số: 03; Diện tích: 521m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri AG 298147 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 14/01/2009. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 10859.

3. Tên tôi là Nguyễn Lương Quí. Địa chỉ phố Phượng 2, phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa tôi làm mất giấy chứng nhận QSDĐ giấy chứng nhận mang tên Nguyễn Lương Quí. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri N923008 vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số 275/QSDĐ do UBND huyện Hoằng Hóa cấp ngày 17/11/1999. Diện tích 200m2 tại thửa đất số 57A tờ bản đồ số 01 do UBND huyện Hoằng Hóa tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 17/11/1999.

4. Tên tôi là Nguyễn Ngọc Tuân. Đại chỉ thôn 2, xã Quảng Hải, Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa giấy CNQSDĐ số 0330204 số vào sổ cấp giấy 00814/QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994 tại thửa 39 tờ 4 diện tích 1.038m2 trong đó đất ở 200m2 đất kinh tế vườn 838m2.

5. Tên tôi là Nguyễn Thế Khanh. Đại chỉ thôn 1, xã Quảng Hải, Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa giấy CNQSDĐ số 0880376 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994 số vào sổ cấp giấy  00484/QSDĐ tại thửa 64 tờ 4 diện tích 734m2 trong đó đất ở 200m2 đất kinh tế vườn 534m2.
6. Tên tôi là Doãn Tiến Đức. Địa chỉ thường trú: Thôn Ngọc Lậu 1, xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa. Tôi làm mất giấy chứng nhận QSDĐ; Giấy chứng nhận mang tên Doãn Tiến Đức; giấy chứng nhận QSDĐ số E0592802, vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số A26001005 do UBND huyện Đông Sơn cấp 05/3/1995 tại thửa đất số 265 tờ bản đồ số 01, diện tích: 300m2 (trong đó: 200m2 đất ở và 100m2 đất vườn thừa).

7. Tên tôi là Uông Ngọc Sáng. Địa chỉ khu đất: Thôn 7, xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 340; Tờ bản đồ số: 05; Diện tích: 200m2 (đất ở). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri 818221 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 24/4/1999.

8. Tên tôi là Nguyễn Văn Khởn. Địa chỉ khu đất: Thôn 2, xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 118 Tờ bản đồ số: 03; Diện tích: 615m2 (trong đó: đất ở 200m2, đất trồng cây lâu năm 415m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri 344407 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 1080.

9. Tên tôi là Lê Văn Loan. Địa chỉ khu đất: Thôn 7, xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 682; Tờ bản đồ số: 05 (Bản đồ địa chính xã Quảng Hòa năm 1993); Diện tích: 930m2 (trong đó: đất ở 200m2, đất vườn 730m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri E 0419898 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp năm 1994. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 954.

10. Tên tôi là Lê Thị Loan (Vợ ông Nguyễn Hữu Chau). Địa chỉ khu đất: Thôn 3, xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 214; Tờ bản đồ số: 04 (Bản đồ địa chính xã Quảng Hòa năm 1993). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri E 0228978 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp năm 1994. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 702. Giấy chứng nhận QSDĐ mang tên ông Nguyễn Hữu Chau.

Ai nhặt được thì cho chúng tôi xin lại theo địa chỉ nêu trên, chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ!


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1