GMT+7
Thông tin KT-XH

TB thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 24/02/2020 20:44 (GMT+7)

1. Tên tôi là Đặng Đình Kế. Địa chỉ thường trú: Thôn 9, xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Tôi làm mất giấy chứng nhận QSDĐ; Giấy chứng nhận mang tên Đặng Đình Kế; giấy chứng nhận QSDĐ số D 0552550, vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số 408/QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp 01/10/1994. Diện tích: 1.000m2 (trong đó: 200m2 đất ở và 800m2 đất vườn), tại thửa đất số 83 tờ bản đồ số 04.

2. Tên tôi là Nguyễn Huy Tình. Địa chỉ thường trú: Thôn 5, xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Tôi làm mất giấy chứng nhận QSDĐ; Giấy chứng nhận mang tên Nguyễn Huy Tình; giấy chứng nhận QSDĐ số D0805240, vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số 677/QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp 01/10/1994. Diện tích: 335m2 (trong đó: 200m2 đất ở và 135m2 đất vườn), tại thửa đất số 738 tờ bản đồ số 03.

3. Tên tôi là Lê Văn Đường. Địa chỉ khu đất: Thôn 5, xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 222; Tờ bản đồ số: 03 (Bản đồ địa chính xã Quảng Hòa năm 1993). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri E 0228939 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp năm 1994. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 1009.

4. Tên tôi là Trần Văn Nghị tôi có làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Trần Văn Thiều (đã mất). Địa chỉ thôn 9, xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ số D 0552709, số vào sổ 460 tại thửa 401 tờ bản đồ số 04. Diện tích 335m2 (200m2 đất ở, 135m2 đất vườn) và thửa 402 tờ bản đồ số 04. Diện tích 220m2 (đất ao) do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 1/10/1994.

5. Tên tôi là Nguyễn Kim Mạnh. Địa chỉ khu đất: xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri E 0322582 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 897.

6. Tên tôi là Trần Công Hai. Địa chỉ khu đất: Thôn 8, xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 178; Tờ bản đồ số: 06. Diện tích: 727m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri  0336217 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 01/02/1995. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 00039.

7. Tên tôi là Đoàn Thị Loan. Địa chỉ khu đất:  Thôn Định Thanh, xã Quảng Định, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 957; Tờ bản đồ số: 02. Diện tích: 1200m2 (trong đó đất ở: 200m2; đất vườn: 1000m2). Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 0994.

Ai nhặt được thì cho chúng tôi xin lại theo địa chỉ nêu trên, chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ!


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1