GMT+7
Thông tin KT-XH

TB thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 20/02/2020 17:07 (GMT+7)

1. Bà Lê Thị Nhu. Địa chỉ khu đất: Thôn 4, Xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 973; Tờ bản đồ số: 04 (Bản đồ địa chính xã Quảng Hòa năm 1993); Diện tích: 665m2 (trong đó đất ở: 200m2; đất vườn: 465m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri E0228155 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp năm 1994. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 809. Giấy chứng nhận QSDĐ mang tên Ông Lê Văn Đức (chồng bà Lê Thị Nhu).

2. Ông Lê Công Chức. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 1045; Tờ bản đồ số: 03 (Bản đồ địa chính xã Quảng Nhân năm 1993); Diện tích: 521m2 (trong đó đất thổ cư: 200m2; đất vườn: 321m2). Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày: 25/06/1993.

3. Tên tôi Đặng Đình Kế. Địa chỉ thường trú: Thôn 9, xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Tôi làm mất giấy chứng nhận QSDĐ; Giấy chứng nhận mang tên Đặng Đình Kế; giấy chứng nhận QSDĐ số D 0552550, vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số 408/QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp 01/10/1994. Diện tích: 1.000m2 (trong đó: 200m2 đất ở và 800m2 đất vườn), tại thửa đất số 83 tờ bản đồ số 04.

4. Tên tôi Nguyễn Huy Tình. Địa chỉ thường trú: Thôn 5, xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Tôi làm mất giấy chứng nhận QSDĐ; Giấy chứng nhận mang tên Nguyễn Huy Tình; giấy chứng nhận QSDĐ số D0805240, vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số 677/QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp 01/10/1994. Diện tích: 335m2 (trong đó: 200m2 đất ở và 135m2 đất vườn), tại thửa đất số 738 tờ bản đồ số 03.

5. Tên tôi Lê Văn Đường. Địa chỉ khu đất: Thôn 5, xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 222; Tờ bản đồ số: 03 (Bản đồ địa chính xã Quảng Hòa năm 1993). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri E 0228939 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp năm 1994. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 1009.

Ai nhặt được thì cho chúng tôi xin lại theo địa chỉ nêu trên, chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ!


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1