GMT+7
Thông tin KT-XH

TB thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 12/02/2020 14:40 (GMT+7)

1. Tên tôi Lê Thị Sang. Địa chỉ thường trú: Thôn Kỳ Vỹ, xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Tôi làm mất giấy chứng nhận QSDĐ; Giấy chứng nhận mang tên Lê Thị Sang do UBND huyện Quảng Xương cấp năm 1994. Diện tích: 437m2 (trong đó: 200m2 đất ở và 237m2 đất vườn), tại thửa đất số 109 tờ bản đồ số 05.

2. Tên tôi Lê Văn Thau. Địa chỉ thường trú: Thôn Kỳ Vỹ, xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Tôi làm mất giấy chứng nhận QSDĐ; Giấy chứng nhận mang tên Lê Văn Thau do UBND huyện Quảng Xương cấp năm 1994. Diện tích: 1.371m2 (trong đó: 200m2 đất ở và 1171m2 đất vườn), tại thửa đất số 121 tờ bản đồ số 05.

3. Tên tôi Nguyễn Văn Mai. Địa chỉ thường trú: Thôn 5, xã Quảng Phú, TP Thanh Hóa. Tôi làm mất giấy chứng nhận QSDĐ; Giấy chứng nhận mang tên Nguyễn Văn Mai; giấy chứng nhận QSDĐ số D 0423198, vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số 00307/QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994. Diện tích: 655m2 (trong đó: 200m2 đất ở và 455m2 đất cây lâu năm), tại thửa đất số 1025 tờ bản đồ số 03.

4. Bà Nguyễn Thị Nga. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 562; Tờ bản đồ số: 8 ; Diện tích: 91m2 (đất ở tại nông thôn). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri CS 594224 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 28/08/2019. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: CH-00877.

5. Bà Lê Thị Hường. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Định, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri CS 594220 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 09/09/2019. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: CH-02266.

6. Ông Lê Xâm Xuân. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Vọng, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Nay là: Xã Quảng Phúc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 69; Tờ bản đồ số: 5; Diện tích: 300m2 (trong đó đất ở: 200m2; đất vườn: 100m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri D 0805573 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 25/05/1994. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 357 QSDĐ.

7. Bà Nguyễn Thị Thế. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Diện tích: 355m2 (trong đó đất ở: 200m2; đất vườn: 155m2) Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri D 0945998 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 30/9/1994. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 0796.

Ai nhặt được thì cho chúng tôi xin lại theo địa chỉ nêu trên, chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ!


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1