GMT+7
Thông tin KT-XH

TB thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 11/01/2020 20:13 (GMT+7)

1. Tên tôi là Nguyễn Văn Thắng (Tuấn). Địa chỉ khu đất: khu phố 2, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 46b, tờ bản đồ số: 5. Diện tích: 54,4m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số 369/QSDĐ do UBND huyện Vĩnh Lộc cấp ngày 21/5/2004. Vào số Y 778330.

2. Tên tôi là Bùi Ngọc Khoán. Địa chỉ thường trú: Thôn Kỳ Châu, xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Tôi làm mất giấy chứng nhận QSDĐ; Giấy chứng nhận mang tên vợ tôi là Cao Thị Nghiêm (đã mất); giấy chứng nhận QSDĐ số G 324906, vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số 1814/QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp năm 1994. Diện tích: 874 m2 (trong đó: 200 m2 đất ở và 674 m2 đất vườn), tại thửa đất số 321 tờ bản đồ số 02 (bản đồ địa chính xã Quảng Ngọc năm 1993).

3. Tên tôi là Nguyễn Văn Cách. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Ngọc, huyện quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 503; Tờ bản đồ số: 6 ; Diện tích: 1120m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp.

4. Tên tôi là Hoàng Văn Đông. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 717; Tờ bản đồ số: 1 ; Diện tích: 200m2 (đất ở); Thửa đất số: 716; Tờ bản đồ số: 1; Diện tích: 899m2 (đất vườn) Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri C 226475 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 19/5/1994. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 414/QSDĐ.

5. Tên tôi là Bùi Bá Hộ. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 679; Tờ bản đồ số: 2; Diện tích: 1206m2 (trong đó đất ở: 200m2; đất vườn: 1006m2). Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp.

6. Tên tôi là Bùi Thị Chúc. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (nay là: Thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa). Thửa đất số: 766; Tờ bản đồ số: 5 ; Diện tích: 175m2 (đất ở); Thửa đất số: 768; Tờ bản đồ số: 5; Diện tích: 100m2 (đất CLN) Thửa đất số: 765; Tờ bản đồ số: 5; Diện tích: 140m2 (đất ao). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri 493599 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 50269

7. Tên tôi là Lê Hoàng Anh. Địa chỉ khu đất: xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 2056; Tờ bản đồ số: 1 ; Diện tích: 120m2 (đất ở). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri CR 965146 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 29/5/2019. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: CH 01207.

8. Ông Trần Văn Hồng. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (nay là: Thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa). Thửa đất số: 787; Tờ bản đồ số: 5; Diện tích: 935m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri A 493508 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 30/6/1993.

9. Tên tôi là Võ Duy Đại. Địa chỉ khu đất: Thôn 15, xã Quảng Lưu, huyện quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 570; Tờ bản đồ số: 5; Diện tích: 692m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày: 20/5/1993. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 124/QSDĐ.

10. Tên tôi là Bùi Ngọc Hoan. Địa chỉ khu đất: Thôn Bồi Nguyên, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 43, tờ bản đồ số: 7. Diện tích: 664m2. Trong đó 200m2 đất ở, 464m2 đất Kinh tế vườn. Giấy chứng nhận QSDĐ số 0370160 số vào sổ 00269/QSDĐ.

11. Tên tôi là Đào Xuân Huyên. Địa chỉ khu đất: Thôn Bồi Nguyên, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 321, tờ bản đồ số: 7. Diện tích: 944m2. Trong đó 200m2 đất ở, 744m2 đất kinh tế vườn. Giấy chứng nhận QSDĐ số 0370101 số vào sổ 00316/QSDĐ.

12. Tên tôi là Nguyễn Ngọc Sỹ. Địa chỉ khu đất: Thị trấn Quảng Xương, huyện quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Nay là: Thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 74; Tờ bản đồ số: 02; Diện tích: 201m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số  sê ri AD 780506 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 31/12/2005.

13. Tên tôi là Nguyễn Văn Nhãn. Địa chỉ khu đất: Thôn 5, xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri G 448540 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 1283

14. Tên tôi là Trần Đăng Phúc. Địa chỉ khu đất:  Xóm 14, Xã Quảng Lưu, huyện quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 20/5/1993. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 28

Ai nhặt được thì cho chúng tôi xin lại theo địa chỉ nêu trên, chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ!


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1