GMT+7
Thông tin KT-XH

TB thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 08/12/2020 16:43 (GMT+7)

1. Tôi là Đỗ Huy Tuấn. Tôi có làm mất bộ hồ sơ thừa kế và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: 1010/ĐKRĐ mang tên ông Đỗ Huy Thi tại phố Cốc Hạ 2, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa. Vậy ai nhặt được cho tôi xin lại theo địa chỉ trên hoặc theo số điện thoại: 0848 133 668

2. Tên tôi là Đặng Đình Khanh. Địa chỉ thường trú: Thôn 9, xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương, Thanh Hoá. Do bảo quản không tốt tôi làm mất giấy CNQSDĐ mang tên Đặng Đình Khanh số giấy D0552719, số vào sổ 369 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 01/10/1994 tại tờ bản đồ số 04; thửa số 267; diện tích 372 m2 (trong đó: 200 m2 đất ở và 172 m2 đất vườn).

3. Tên tôi là Nguyễn Thị Phượng. Địa chỉ thường trú: Thôn 6, xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương, Thanh Hoá. Do bảo quản không tốt tôi làm mất giấy CNQSDĐ mang tên Lê Trọng Ninh (đã mất) số vào sổ 482 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 01/10/1994 tại tờ bản đồ số 02; thửa số 99; diện tích 1935 m2 (trong đó: 200 m2 đất ở và 1735 m2 đất vườn).

4. Tên tôi là Nguyễn Duy Dũng. Địa chỉ thường trú: Thôn 8, xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương, Thanh Hoá. Do bảo quản không tốt tôi làm mất giấy CNQSDĐ mang tên Nguyễn Thị Im (đã mất) số giấy D0805199, số vào sổ 00114 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 01/10/1994 tại tờ bản đồ số 04; thửa số 333; diện tích 440 m2 (trong đó: 200 m2 đất ở và 240 m2 đất vườn).

5. Tên tôi là Nguyễn Văn Ánh. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Nay là thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 563; Tờ bản đồ số: 05; Diện tích: 550m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp.

6. Tên tôi là Ngô Tiến Dỡng. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 723; Tờ bản đồ số: 05; Diện tích: 888 m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp.

7. Tên tôi là Nguyễn Văn Viên. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 1083; Tờ bản đồ số: 03; Diện tích: 822m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp.

8. Tên tôi là Dương Văn Chi. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 771; Tờ bản đồ số: 01; Diện tích: 200m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp.

9. Tên tôi là Lê Văn Giảng. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 469; Tờ bản đồ số: 02; Diện tích: 835m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp.

10. Tên tôi là Nguyễn Thị Miện. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 361; Tờ bản đồ số: 02; Diện tích: 865m2 (trong đó: đất ở: 200m2, đất vườn: 665m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: D 0880642 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 00050.

11. Tên tôi là Lê Sĩ Tư. Địa chỉ khu đất: Thôn 3, xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 466; Tờ bản đồ số: 02 (bản đồ địa chính xã Quảng Hòa năm 1993); Diện tích: 615 m2 (trong đó: Đất ở: 200 m2, Đất vườn: 415 m2). Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số sê ri: E 0228464 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp năm 1994. Vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: 642. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Lê Sỹ Tư (họ tên đúng là Lê Sĩ Tư).

12. Tên tôi là Vũ Thị Xuân (con bà Lê Thị Cạy - đã chết). Địa chỉ khu đất: Thôn 5, xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 430; Tờ bản đồ số: 03 (bản đồ địa chính xã Quảng Hòa năm 1993); Diện tích: 663 m2 (trong đó: Đất ở: 200 m2, Đất vườn: 463 m2). Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số sê ri: E 0228902 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp năm 1994. Vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: 1044. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bà Lê Thị Cạy.

13. Tên tôi là Nguyễn Văn Quế (con ông Nguyễn Văn Bồi - đã chết) Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Nay là: Thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 280; Tờ bản đồ số: 05; Diện tích: 560 m2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp.

Ai nhặt được cho tôi xin lại theo địa chỉ trên, chúng tôi xin chân thành cảm ơn và hậu tạ.


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1