GMT+7
Thông tin KT-XH

TB thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 10/07/2020 11:06 (GMT+7)

1. Tên tôi Nguyễn Văn Đồng (con ông Nguyễn Văn Tuyết). Địa chỉ khu đất: Thôn 3, xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 623; Tờ bản đồ số: 04 (bản đồ địa chính xã Quảng Hòa năm 1993); Diện tích: 845m2 (trong đó: đất ở: 200m2, đất vườn: 645m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: E 0419071 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp năm 1994. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 1179. Giấy chứng nhận QSDĐ mang tên ông Nguyễn Văn Tuyết.

2. Tên tôi Nguyễn Thị Chúc (vợ ông Lê Văn Thiều). Địa chỉ khu đất: Thôn 2, xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 04; Tờ bản đồ số: 01 (bản đồ địa chính xã Quảng Hòa năm 1993); Diện tích: 2095m2 (trong đó: đất ở: 200m2, đất vườn: 1895m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: G 469017 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp năm 1994. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 1260. Giấy chứng nhận QSDĐ mang tên ông Lê Văn Thiều.

3. Tên tôi Nguyễn Hữu Kỳ (con ông Nguyễn Hữu Nam). Địa chỉ khu đất: Thôn 3, xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 578, Tờ bản đồ số: 04 (bản đồ địa chính xã Quảng Hòa năm 1993), Diện tích: 920m2 (trong đó: đất ở: 200m2, đất vườn: 720m2); Thửa đất số: 417; Tờ bản đồ số: 04 (bản đồ địa chính xã Quảng Hòa năm 1993); Diện tích: 200 m2 (đất ở); Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: E 0228586 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp năm 1994. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 000532. Giấy chứng nhận QSDĐ mang tên ông Nguyễn Hữu Nam.

4. Tên tôi Nguyễn Thị Vân. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (Nay là: Thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa). Thửa đất số: 357; Tờ bản đồ số: 05; Diện tích: 536m2 (đất thổ cư). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: G 0228094 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 00265.

5. Tên tôi Trịnh Bùi Dân. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 224a; Tờ bản đồ số: 02; Diện tích: 633m2 (trong đó: đất ở: 200m2, đất vườn: 433m2). Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp.

6. Tên tôi Nguyễn Khắc Minh. Địa chỉ thường trú: xã Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa. Do bảo quản không tốt tôi làm mất giấy chứng nhận QSDĐ mang tên Nguyễn Khắc Minh và Nguyễn Thị Nhung do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 28/4/2011; Số GCNQSDĐ BE118199, số vào sổ CH00755 tại thửa số 956, tờ bản đồ số 02, diện tích 195,3m2.

7. Tên tôi Lê Thanh An, sinh năm 1936. Địa chỉ tại xã Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Gia đình tôi được UBND huyện Quảng Xương cấp giấy chứng nhận quyền QSDĐ vào sổ 00752 cấp ngày 30/7/1994 tại thửa đất số 46 tờ bản đồ số 04 diện tích là 579,0m2, đất ở 200,0m2, đất vườn 379,0m2. Do sơ xuất trong quá trình bảo quản không tốt nên tôi đã làm mất.

Ai nhặt được cho chúng tôi xin lại theo địa chỉ trên.


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1