GMT+7
  • Tags
  • Chủ đề: xóa đói giảm nghèo

Quả ngọt trên vùng đồi khô

Quả ngọt trên vùng đồi khô

Tháng 4 về, những cây đào, cây mận vùng biên Mường Lát bước vào vụ thu hoạch mới. Những gốc đào, mận trĩu quả trên những ngọn đồi khô cằn đã mang lại nguồn thu nhập đáng kể, giúp nhiều hộ đồng bào dân tộc Mông nơi đây thoát nghèo.

Gần 46% dân số thế giới đang sống với thu nhập dưới 5,5 USD/ngày

Gần 46% dân số thế giới đang sống với thu nhập dưới 5,5 USD/ngày

Tính đến năm 2015 vẫn còn hơn 1,9 tỷ người, chiếm 26,2% dân số thế giới đang sống dưới mức 3,2 USD/ngày và gần 46% dân số thế giới đang sống dưới mức 5,5 USD/ngày.

Nữ Bí thư Chi bộ được dân quý, dân tin

Nữ Bí thư Chi bộ được dân quý, dân tin

(VH&ĐS) Đó là nữ Bí thư chi bộ Bùi Thị Hồng Thắm, dân tộc Mường, thôn Ngọc Động, xã Thành Tân (Thạch Thành). Với vai trò là Bí thư chi bộ thôn, chị đã cùng với đảng viên trong chi bộ vận động quần chúng nhân dân tích cực thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy ước của thôn, phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Quan Hóa: Mô hình rau an toàn phát huy hiệu quả

Quan Hóa: Mô hình rau an toàn phát huy hiệu quả

(VH&ĐS) Huyện Quan Hóa đã chọn bản Khiêu (Xuân Phú) và bản Thành Long (Thiên Phủ) tham gia dự án quy hoạch vùng rau an toàn. Theo đó các hộ dân được hỗ trợ về giống, kỹ thuật từ các dự án phát triển vùng Quan Hóa và Chương trình 30a, Chương trình xây dựng NTM…

Đồng bào dân tộc thiểu số Thanh Hóa học và làm theo Bác

Đồng bào dân tộc thiểu số Thanh Hóa học và làm theo Bác

(VH&ĐS) Nhớ lời Bác Hồ dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, những năm qua cùng với các dân tộc trên địa bàn toàn tỉnh, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã và đang tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, trong đó nổi bật là phong trào thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.