GMT+7
  • Tags
  • Chủ đề: vốn vay

Vốn vay NHCSXH giúp thanh niên lập thân, lập nghiệp

Vốn vay NHCSXH giúp thanh niên lập thân, lập nghiệp

(VH&ĐS) Cùng với việc vận động đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia phong trào“Xung kích phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc”, các tổ chức đoàn thanh niên từ tỉnh đến cơ sở còn nỗ lực trong phong trào "Đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp"; chú trọng công tác quản lý, phát triển nguồn vốn ủy thác từ NHCSXH - chi nhánh Thanh Hóa, tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên vay vốn giải quyết việc làm, phát triển kinh tế.