GMT+7
  • Tags
  • Chủ đề: trình bày báo

"Góc khuất" trong tòa soạn

"Góc khuất" trong tòa soạn

Trong hoạt động của một tòa soạn báo có một góc tương đối “khuất” nhưng rất quan trọng trong quy trình làm báo giấy, thiếu nó, tờ báo không thể in ra và phát hành được, đó là thiết kế và trình bày báo.