GMT+7
  • Tags
  • Chủ đề: tiếng kẻng

“Tiếng kẻng giới nghiêm, cổng làng bình yên về ANTT” ở Vĩnh Thịnh

“Tiếng kẻng giới nghiêm, cổng làng bình yên về ANTT” ở Vĩnh Thịnh

Hơn 1 tháng nay, người dân xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc đã trở nên quá quen thuộc với âm thanh phát ra từ những tiếng kẻng giới nghiêm được đặt tại trụ sở UBND và các nhà văn hóa trong xã.