GMT+7
  • Tags
  • Chủ đề: tự sự

Tu sửa mái vòm và bảo tồn cổng thành phía Nam Thành Nhà Hồ

Tu sửa mái vòm và bảo tồn cổng thành phía Nam Thành Nhà Hồ

Ngày 2/4, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 1151 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình tu sửa cấp thiết mái vòm và bảo tồn cổng thành phía Nam Di sản Văn hóa Thế giới Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc.

Tài trợ 92.500 USD tu sửa mái vòm Thành Nhà Hồ

Tài trợ 92.500 USD tu sửa mái vòm Thành Nhà Hồ

Chiều 26/10, tại huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa), Tham tán Thông tin văn hóa của Đại sứ quán Hoa Kỳ đã công bố khoản tài trợ 92.500 USD để tu sửa mái vòm và bảo tồn cổng thành phía Nam Thành Nhà Hồ. Khoản tài trợ thuộc Quỹ bảo tồn Văn hóa của Đại sứ quán Hoa Kỳ.

Cầu dân sinh làng Đài Đồng cần sớm có biện pháp tu sửa nâng cấp

Cầu dân sinh làng Đài Đồng cần sớm có biện pháp tu sửa nâng cấp

(VH&ĐS) Cây cầu bắc qua sông nhà Lê thuộc địa phận làng Đại Đồng, thị trấn Rừng Thông (Đông Sơn) hiện đang xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều năm nay, cây cầu trở thành mối đe dọa đối với người dân trong vùng.