GMT+7
  • Tags
  • Chủ đề: tận diệt

Tận diệt nguồn lợi thủy sản ven bờ

Tận diệt nguồn lợi thủy sản ven bờ

Việc đánh bắt thủy, hải sản theo hình thức tận diệt như sử dụng kích điện, lồng bát quái, thuốc nổ... là hành vi bị nghiêm cấm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng và làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản. Mặc dù có sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng từ nhiều năm qua, nhưng tình trạng này vẫn chưa được khắc phục triệt để và diễn ra ở nhiều địa phương.

Bất chấp quy định, tận diệt thủy sản

Bất chấp quy định, tận diệt thủy sản

Việc đánh bắt thủy, hải sản theo hình thức tận diệt, như sử dụng kích điện, lồng bát quái, thuốc nổ... là hành vi bị nghiêm cấm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng và làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản. Mặc dù đã có sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng, nhưng tình trạng này vẫn chưa được khắc phục triệt để.