GMT+7
  • Tags
  • Chủ đề: phương án cách ly

Các huyện sẵn sáng phương án cách ly, điều trị công dân để phòng chống dịch bệnh Covid-19

Các huyện sẵn sáng phương án cách ly, điều trị công dân để phòng chống dịch bệnh Covid-19

Trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và để chủ động phòng ngừa, giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm, xử trí kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh, đến thời điểm này, nhiều huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã sẵn sàng phương án tiếp nhận, cách ly, điều trị công dân để phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện.