GMT+7
  • Tags
  • Chủ đề: nhà Đại đoàn kết

Sửa chữa, xây mới 842 nhà Đại đoàn kết

Sửa chữa, xây mới 842 nhà Đại đoàn kết

Theo Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa, năm 2019, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” và sự hỗ trợ của các cơ quan, doanh nghiệp, toàn tỉnh đã sửa chữa, xây mới 842 nhà Đại đoàn kết với số tiền gần 21,76 tỷ đồng.

Bàn giao 108 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Bàn giao 108 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024, trong tháng 9/2019 Ủy ban MTTQ các cấp đã phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bàn giao 108 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn Thanh Hóa.

Giao tiền hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết

Giao tiền hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết

Sáng 11/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Như Thanh đã tổ chức bàn giao tiền hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho 3 hộ nghèo trên địa bàn.

Lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho mẹ liệt sỹ Viên Thị Tân

Lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho mẹ liệt sỹ Viên Thị Tân

(VH&ĐS) Uỷ Ban MTTQ, Ban chỉ đạo xây dựng nhà hộ nghèo Thị xã Sầm Sơn, Công ty TNHH Thương binh Chiến Thắng TX Sầm Sơn phối hợp với Đảng uỷ, UBND, Uỷ ban MTTQ xã Quảng Đại vừa tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Viên Thị Tân, là mẹ liệt sỹ, hộ nghèo ở thôn 7 xã Quảng Đại.

Sầm Sơn nỗ lực vì mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”

Sầm Sơn nỗ lực vì mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”

(VH&ĐS) Năm 2016, TX Sầm Sơn đã đạt nhiều kết quả trong hoạt động vận động xây dựng quỹ nhân đạo và hỗ trợ giúp đỡ người nghèo.