GMT+7
  • Tags
  • Chủ đề: ngô nưm

Ký ức giao thừa!

Ký ức giao thừa!

Bà ngoại tôi kể, năm đó tôi đón giao thừa bên bà, vì bố tái ngũ đánh Pol Pot tận biên giới phía Tây Nam, nên mẹ gửi tôi sang đó. Hơn nữa nhà nghèo, không có gì để ăn, bởi vậy mẹ rất thương con.