GMT+7
  • Tags
  • Chủ đề: nợ nước ngoài

Nợ nước ngoài của quốc gia trong tầm kiểm soát

Nợ nước ngoài của quốc gia trong tầm kiểm soát

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, chỉ tiêu nợ nước ngoài của quốc gia dưới mức trần được Quốc hội cho phép là không quá 50% và đang trong tầm kiểm soát của Chính phủ. Đặc biệt, nợ nước ngoài của Chính phủ giảm rất mạnh, tốc độ tăng nợ rất thấp.