GMT+7
  • Tags
  • Chủ đề: mẹ liệt sỹ

Mẹ liệt sỹ 90 tuổi ủng hộ tiền phòng chống dịch Covid-19

Mẹ liệt sỹ 90 tuổi ủng hộ tiền phòng chống dịch Covid-19

Ngày 3/4, do tuổi cao, sức khỏe yếu, cụ Vũ Thị Thân, 90 tuổi ở thôn Đắc Cốc, xã Yến Sơn, huyện Hà Trung đã trao cho đại diện Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện tại nhà cụ số tiền ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19.