GMT+7
  • Tags
  • Chủ đề: hạn hán

Chuẩn bị đối phó với nguy cơ xảy ra khô hạn cây trồng

Chuẩn bị đối phó với nguy cơ xảy ra khô hạn cây trồng

Đến hết tháng 2/2019, khu vực miền núi và trung du tỉnh Thanh Hóa có 107 hồ chứa nhỏ chủ yếu ở các huyện như Bá Thước, Cẩm Thủy, Thường Xuân, Như Xuân, Ngọc Lặc... mực nước xuống thấp gần hoặc dưới mực nước chết, khả năng cấp nước tưới gặp rất nhiều khó khăn.

Bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên nước

Bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên nước

Ngày Nước thế giới được kỷ niệm vào ngày 22/3 hàng năm nhằm kêu gọi sự quan tâm của toàn thế giới về tầm quan trọng của nguồn tài nguyên nước, vận động chính sách về quản lý bền vững tài nguyên nước, đặc biệt là các nguồn nước ngọt.

Năm 2017: 124 triệu người bị đói do xung đột và hạn hán

Năm 2017: 124 triệu người bị đói do xung đột và hạn hán

Báo cáo vừa được Liên hợp quốc công bố ngày 22/3 tại Roma (Italy) cho thấy việc tăng cường các cuộc xung đột và hạn hán dai dẳng ở nhiều nơi trên thế giới đã đẩy số lượng người chịu bất ổn lương thực lên mức cao - 124 triệu người vào cuối năm 2017.

Công điện về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn hán vụ Thu Mùa năm 2016.

Công điện về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn hán vụ Thu Mùa năm 2016.

(VH&ĐS) Ngày 25/7/2016, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công điện số 06 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn hán vụ Thu Mùa năm 2016.