GMT+7
  • Tags
  • Chủ đề: cấp gạo

Cấp gần 1.000 tấn gạo cho người dân chăm sóc, bảo vệ rừng

Cấp gần 1.000 tấn gạo cho người dân chăm sóc, bảo vệ rừng

Ngày 29/5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đức Quyền đã ký Quyết định số 2000/QĐ-UBND về việc hỗ trợ gạo đồng bào dân tộc thiểu số các huyện Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh, Như Xuân cho công tác bảo vệ, phát triển rừng đợt 2, năm 2019.

Cấp bổ sung 52.560 kg gạo cho học sinh huyện miền núi Quan Sơn

Cấp bổ sung 52.560 kg gạo cho học sinh huyện miền núi Quan Sơn

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 1334 về việc cấp bổ sung 52.560 kg gạo cho học sinh học kỳ II, năm học 2018 - 2019.

Hơn 20.380 học sinh được cấp gạo hỗ trợ trong học kỳ 2 năm học 2018 - 2019

Hơn 20.380 học sinh được cấp gạo hỗ trợ trong học kỳ 2 năm học 2018 - 2019

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 742 về việc cấp gạo hỗ trợ cho học sinh học kỳ 2 năm học 2018 - 2019.

Hỗ trợ 2 tỉnh Thanh Hóa và Yên Bái hơn 900 tấn gạo

Hỗ trợ 2 tỉnh Thanh Hóa và Yên Bái hơn 900 tấn gạo

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký quyết định xuất cấp hơn 900 tấn gạo cho 2 tỉnh Thanh Hóa, Yên Bái để hỗ trợ nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2018.

Cấp gạo hỗ trợ cho học sinh học kỳ II năm học 2016 - 2017

Cấp gạo hỗ trợ cho học sinh học kỳ II năm học 2016 - 2017

(VH&ĐS) Ngày 28/3, UBND tỉnh Thanh Hóa ra Quyết định số 901 về việc cấp gạo hỗ trợ cho học sinh học kỳ II năm học 2016 - 2017.