GMT+7
  • Tags
  • Chủ đề: Trường THPT Đông Sơn I

Đại hội điểm Đảng bộ Trường THPT Đông Sơn I

Đại hội điểm Đảng bộ Trường THPT Đông Sơn I

Ngày 4/5, Đảng bộ Trường THPT Đông Sơn I tổ chức Đại hội lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đảng bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Sơn chọn tổ chức đại hội điểm rút kinh nghiệm cho các đảng bộ cơ sở khối cơ quan, đơn vị.

Thí sinh 27 tuổi bị đình chỉ thi do giấu điện thoại trong túi quần

Thí sinh 27 tuổi bị đình chỉ thi do giấu điện thoại trong túi quần

Sáng 26/6, tại điểm thi Trường THPT Đông Sơn I ( Đông Sơn) một thí sinh bị lập biên bản, đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi.