GMT+7
  • Tags
  • Chủ đề: Trương Hải Thọ

NSND Trương Hải Thọ được bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam tại Thanh Hóa

NSND Trương Hải Thọ được bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam tại Thanh Hóa

Chi hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam (NSSKVN) tại Thanh Hoá đã tổ chức Đại hội khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 vào ngày 26/10 và bầu ra ban chấp hành chi hội.