GMT+7
  • Tags
  • Chủ đề: Từ Nguyên Tĩnh

Một giờ với nhà văn Từ Nguyên Tĩnh

Một giờ với nhà văn Từ Nguyên Tĩnh

Cùng nhâm nhi ly rượu vang tại tư gia nhà văn Từ Nguyên Tĩnh trong những ngày đầu Xuân Canh Tý để cảm ơn ông về "Tuyển tập Từ Nguyên Tĩnh" (Nxb Hội Nhà văn, 2017) mà ông đã trân trọng và quý mến tặng chúng tôi vừa là để tránh dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, khó lường.

Trở lại sông Thu Bồn

Trở lại sông Thu Bồn

Năm 2008, tôi nhận được thư mời của anh Phan Văn Phờ, Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam - Trưởng ban vận động sưu tầm lịch sử, hiện vật về Quảng Nam anh dũng kiên cường đi đầu diệt Mỹ vào Quảng Nam. Cái lý do cũng rất đơn giản, anh Phan Văn Phờ muốn trao đổi cùng tôi về cuốn tiểu thuyết Truyền thuyết sông Thu Bồn, tôi gửi vào từ hồi đầu năm.

Gửi về Quảng Nam

Gửi về Quảng Nam

Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng, ngày 12/3/1960, tại TX Thanh Hóa (nay là TP Thanh Hóa), Lễ kết nghĩa giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Quảng Nam được tổ chức trọng thể. Sau đó, các huyện, thị xã của 2 tỉnh đã tổ chức kết nghĩa, góp phần tạo thành sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. 60 năm qua, Thanh Hóa - Quảng Nam đã gắn bó ruột thịt, keo sơn, nghĩa nặng tình sâu, đi qua cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cũng như giành thành tựu to lớn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trở thành điểm sáng của cả nước. Hướng đến kỷ niệm Ngày kết nghĩa giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Quảng Nam, từ số báo này, Báo Văn hóa và Đời sống mở chuyên trang 60 năm Thanh Hóa - Quảng Nam nghĩa nặng tình sâu (12/3/1960 - 12/3/2020), nhằm cổ vũ và lan tỏa giá trị, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ nghĩa tình giữa hai tỉnh; cùng Đảng bộ 2 tỉnh phát huy truyền thống văn hóa, yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, niềm tự hào dân tộc, tạo sự đoàn kết nhất trí, đồng thuận và tin tưởng của nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đường lối đổi mới, CNH, HĐH do Đảng lãnh đạo.

Từ Nguyên Tĩnh - Một đời văn đau đáu những phận người

Từ Nguyên Tĩnh - Một đời văn đau đáu những phận người

Xứ Thanh có nhiều tác giả văn xuôi có số lượng tác phẩm đồ sộ, dư luận rộng, tiếng vang lớn, tầm cỡ quốc gia như Nguyễn Thế Phương, Lê Minh Khuê, Nguyễn Ngọc Liễn, Trần Hiệp, Đặng Ái, Kiều Vượng... Từ Nguyên Tĩnh là một trong số đó.