GMT+7
  • Tags
  • Chủ đề: Sahel

HĐBA kêu gọi giải quyết các thách thức tại khu vực Sahel

HĐBA kêu gọi giải quyết các thách thức tại khu vực Sahel

Các thành viên HĐBA LHQ chia sẻ với những đánh giá của các báo cáo viên và nhấn mạnh việc tăng cường phối hợp giữa các lực lượng để đẩy lùi sự mở rộng và gia tăng của khủng bố tại Sahel.

Báo động tình trạng trẻ em bị suy dinh dưỡng nặng ở khu vực Sahel

Báo động tình trạng trẻ em bị suy dinh dưỡng nặng ở khu vực Sahel

Số trẻ em bị đói ở khu vực Sahel, Tây Phi đang ở mức cao nhất trong vòng 10 năm qua, với 1,3 triệu em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng nặng.

Kêu gọi trợ giúp các trẻ em bị suy dinh dưỡng tại Sahel

Kêu gọi trợ giúp các trẻ em bị suy dinh dưỡng tại Sahel

Ngày 3/5, các cơ quan của Liên hợp quốc lên tiếng cảnh báo tại khu vực Sahel, 5 triệu trẻ em đang cần cứu trợ lương thực, 1,6 triệu em đang bị đe dọa bởi suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng và 2,5 triệu người cần giúp đỡ khẩn cấp cho sinh kế của họ.