GMT+7
  • Tags
  • Chủ đề: Phạm Thị Kim Khánh

Cõi Vọng - nỗi đau chân thật thành mẩu trầm thơm

Cõi Vọng - nỗi đau chân thật thành mẩu trầm thơm

Về xứ Thanh tôi được đọc Cõi vọng của Phạm Thị Kim Khánh (PTKK). Phạm Thị Kim Khánh bỏ qua giai đoạn sung sức của thiếu nữ, đắm say vào việc dạy học, từ một cô giáo dạy Văn ở trường Sư phạm của tỉnh rồi giảng viên Đại học Công nghiệp thành phố HCM, cho tới khi về chiều, chị viết và in thơ. Ba tập thơ đã ra đời, Cõi vọng là tập thứ ba của Khánh.

Tình yêu trong thơ Phạm Thị Kim Khánh(*)

Tình yêu trong thơ Phạm Thị Kim Khánh(*)

(VH&ĐS) ‘Hai ngọn gió’ là tập thơ thứ hai của nhà thơ người dân tộc Mường: Phạm Thị Kim Khánh. Với tập thơ này chị khẳng định vị trí của mình trong đội ngũ những người làm văn học các dân tộc thiểu số - một dòng chảy không thể thiếu trong nền văn học Xứ Thanh.