GMT+7
  • Tags
  • Chủ đề: Nga Nhân

Lễ công bố Quyết định xã Nga Nhân đạt chuẩn nông thôn mới

Lễ công bố Quyết định xã Nga Nhân đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 11/5, xã Nga Nhân, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Cần có cơ chế đặc thù để Nga Nhân sớm hoàn thành xây dựng NTM

Cần có cơ chế đặc thù để Nga Nhân sớm hoàn thành xây dựng NTM

(VH&ĐS) Để xây dựng thành công NTM với những xã có xuất phát điểm thấp đã khó, càng khó hơn nếu muốn kịp tiến độ. Do đó, Nhà nước cần có cơ chế đặc thù để các địa phương này không những sớm xây dựng thành công NTM mà còn tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt được.