GMT+7
  • Tags
  • Chủ đề: Mai Dung

Đổi mới trên vùng đất biển Nga Tân

Đổi mới trên vùng đất biển Nga Tân

Sau 10 năm nỗ lực xây dựng NTM, năm 2019 xã Nga Tân (huyện Nga Sơn) đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

Thọ Cường: Sức mạnh nông thôn mới từ lòng dân

Thọ Cường: Sức mạnh nông thôn mới từ lòng dân

Thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM, xã Thọ Cường (huyện Triệu Sơn) đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện các tiêu chí và đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2019.

Nga Sơn: 10 năm nỗ lực xây dựng NTM

Nga Sơn: 10 năm nỗ lực xây dựng NTM

10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Nga Sơn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, có 25/26 xã đạt chuẩn NTM, phấn đấu đến đầu năm 2020 sẽ về đích huyện NTM...

Quảng Cát (TP Thanh Hóa): Niềm vui của xã nông thôn mới

Quảng Cát (TP Thanh Hóa): Niềm vui của xã nông thôn mới

Nằm ở phía đông nam TP Thanh Hoá, Quảng Cát có điểm xuất phát thấp về cơ sở hạ tầng, kinh tế, văn hóa - xã hội... nên tiến độ xây dựng nông thôn mới (NTM) còn chậm so với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt, nhờ biết khơi dậy sức dân, phong trào xây dựng NTM ở Quảng Cát đã khoác lên mình “tấm áo” mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt.

Đình làng Hóa Quê: Dấu ấn quê hương xứ Thanh trên đất Quảng

Đình làng Hóa Quê: Dấu ấn quê hương xứ Thanh trên đất Quảng

Trong quá trình phát triển của đất nước ta, hai tỉnh Quảng Nam và Thanh Hóa có nhiều mối “lương duyên”. Sự gắn kết nghĩa tình son sắt của Thanh Hóa và Quảng Nam không chỉ trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vào cái mốc ngày 12/3/1960 mà đã đậm sâu, hòa quyện từ bao đời. Lần giở lại lịch sử, cách đây hàng trăm năm cư dân Thanh Hóa đã vào nhiều vùng đất Quảng chọn làm nơi sinh cơ lập nghiệp, trở thành bộ phận không thể tách rời trong đời sống của người dân xứ Quảng.