GMT+7
  • Tags
  • Chủ đề: Mỹ Lộc

Ngang nhiên đấu giá đất khi chưa hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật

Ngang nhiên đấu giá đất khi chưa hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật

UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 9/3/2018 về tổ chức đấu giá và sử dụng đất, bắt buộc lô đất phải hoàn chỉnh hạ tầng, hồ sơ liên quan đấu giá đất. Tuy nhiên, chính quyền xã Mỹ Lộc (Hậu Lộc) lại phớt lờ quy định, tổ chức đấu giá khi chưa hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật.

Xã Mỹ Lộc đón Bằng công nhận đạt chuẩn NTM

Xã Mỹ Lộc đón Bằng công nhận đạt chuẩn NTM

Ngày 12/5, xã Mỹ Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) tổ chức lễ đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Một học sinh tử vong bất thường trong lớp học

Một học sinh tử vong bất thường trong lớp học

Sáng ngày 15/3, đang trong giờ học ở Trường TH&THCS Mỹ Lộc (huyện Hậu Lộc), một học sinh bất ngờ gục trên bàn và tử vong ngay sau đó.