GMT+7
  • Tags
  • Chủ đề: Ly Cung

Dấu tích còn sót lại của cung Bảo Thanh xưa

Dấu tích còn sót lại của cung Bảo Thanh xưa

Tại địa bàn thôn Kim Phát xã Hà Đông (huyện Hà Trung) hiện còn nhiều chứng tích về một Ly Cung xưa. Đã có nhiều đợt khảo cổ học được diễn ra tại đây. Nhiều nhà nghiên cứu lịch sử đã không khỏi trầm trồ về một nền móng Ly Cung Nhà Hồ (hay còn gọi là cung Bảo Thanh) còn khá rõ nét dưới độ sâu một vài mét khi tiến hành đào khảo cổ cùng nhiều chứng tích lịch sử khác...